Projekt nowelizacji dotychczasowej ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw, przygotowany przez Ministrstwo Klimatu i Środowiska, został przyjęty przez rząd. Ma on na celu wsparcie rozwoju elektromobilności oraz infrastruktury paliw alternatywnych, a tym samym zachęcić konsumentów do przesiadki z pojazdów zasilanych paliwami konwencjonalnymi na te nisko- i zeroemisyjne – podało Centrum Informacyjne Rządu. Rozwiązania zawarte w noweli mają ułatwić i przyspieszyć rozwój elektromobilności w Polsce. Jak wskazano, krajowe prawo zostało dostosowane do przepisów Unii Europejskiej m.in. w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego. Nowe wytyczne mają też wpłynąć na redukcję emisji substancji szkodliwych i gazów cieplarnianych z sektora transportu oraz zwiększenia poziomu ekologii w tym sektorze.

Wśród najważniejszych zmian wymienia się m.in. uregulowanie procedury dotyczącej instalacji punktów poboru energii w budynkach wielorodzinnych. Centrum Informacyjne Rządu wskazało, że ułatwi to montaż punktów ładowania samochodów elektrycznych na wniosek mieszkańców danego budynku. Wskazano, że w budynku wielorodzinnym instalacja i użytkowanie punktu ładowania, będzie należeć do czynność zwykłego zarządu do określonego poziomu mocy. Skrócono również czas w jakim możliwe jest rozpatrywanie wniosków na instalacje punktów ładowania oraz określono przypadki, w których nieudzielona zostanie zgoda na montaż. Co równie ważne, w nowym dokumencie doprecyzowano mechanizmy tworzenia stref czystego transportu. „Chodzi m.in. o możliwość ustanawiania stref we wszystkich gminach (niezależnie od liczby mieszkańców). To także wprowadzenie specjalnych oznaczeń dla pojazdów uprawnionych do poruszania się w obrębie stref oraz uelastycznienie przepisów w tym zakresie i pozostawienie większej możliwości ich kształtowania gminom" - podano. Ponadto nowelizacja przewiduje wprowadzenie możliwości udzielania wsparcia finansowego w przypadku, gdy przedsiębiorca nie kupuje pojazdu, a korzysta z leasingu.

fot. Volkswagen

Zdaniem Maćka Mazura, dyrektora zarządzającego Polskim Stowarzyszeniem Paliw Alternatywnych, wprowadzone zmiany pozwalają sądzić, że część oczekiwań branży została właściwie zaadresowana. Nowe prawo pozwoli przyśpieszyć rozwój rynku pojazdów elektrycznych w Polsce. „Chodzi przede wszystkim o ułatwienia instalacji infrastruktury budynkowej, np. w bloków wielorodzinnych co otworzy ich mieszkańcom szanse na posiadanie auta elektrycznego – powiedział Mazur. Czy jednak coś to zmieni. Z pewnością ułatwi uzyskanie zgód i pozwoleń na zastosowanie ładowarki w określonych warunkach. Prawdopodobnie również dobrze odebrane zostaną dotacje do leasingu – głównego źródła finansowania aut służbowych w Polsce. Nie wiadomo natomiast czy będą powstawać strefy czystego transportu. Jest to w dużej mierze zależne od włodarzy miast. Bez ich inicjatywy raczej nie ma co liczyć na ich stworzenie.