Zakończył się przetarg, ogłoszony przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostradowych, na wykonanie opracowań projektowych niezbędnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Koźmina Wielkopolskiego w ciągu drogi DK15. Do konkursu zgłosiły się cztery firmy. Najtańszą ofertę zaproponowała Pracowania ELITON Elżbieta Zbytniewska, która wyceniła pracę na 161 130 zł. Dodatkowo wszyscy zainteresowani zaoferowali skrócenie czasu realizacji zlecenia do 90 dni. Jak podała Dyrekcja, teraz nadesłane oferty będą analizowane. Na wykonanie prac GDDKiA przewidziała kwotę 178 999,99 zł.

CZYTAJ TAKŻE: Południowa obwodnica Warszawy na ukończeniu

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w przetargu, zwycięzca będzie musiał opracować projekt przebiegu obwodnicy miejscowości Koźmin Wielkopolski w ciągu drogi DK15, który będzie wystarczający na uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. „Do tej pory została wykonana inwentaryzacja przyrodnicza oraz zakończono prace terenowe związane z wykonaniem badań geotechnicznych” – podała GDDKiA.

""

moto.rp.pl

Budowa obwodnicy Koźmina Wielkopolskiego o długości 6 km, stanowi kontynuację działań w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic. Dzięki tej inwestycji wyprowadzony z miasta zostanie ruch tranzytowy, nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego oraz zwiększenie przepustowości dróg. W przyszłości droga krajowa DK15 będzie istotnym połączeniem między drogami ekspresowymi S5 i S11.