01.01 2020 roku wszedł w życie paragraf 12 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kontroli ruchu drogowego, który dotyczy odczytu wskazań licznika pojazdu zatrzymanego do kontroli. Policjanci czy również inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego lub funkcjonariusze Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej oraz Służby Celno-Skarbowej podczas kontroli drogowej są zobowiązani sprawdzić i zanotować przebieg zatrzymanego do kontroli pojazdu. Te czynności nie będą dokonywane wyłącznie podczas zorganizowanych działań kontrolnych mających na celu zbadanie trzeźwości możliwie największej liczby kierujących pojazdami.

""

moto.rp.pl

Już na początku listopada 2019 roku weszły w życie inne zmiany w przepisach, które dotyczyły kwestii miejsc postoju pojazdów organów kontroli ruchu drogowego w czasie kontroli. Po tych zmianach dopuszczony jest postój radiowozu w miejscu, gdzie jest to zabronione, lecz nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego. Nowe rozporządzenie poszerzyło możliwość wpuszczenia kierowcy kontrolowanego pojazdu do radiowozu w momencie kiedy kierowca zadeklaruje chęć zapłaty mandatu za pomocą karty płatniczej lub innego instrumentu płatniczego. Do tej pory, przynajmniej w teorii taka możliwość nie istniała. Dodatkowo warto pamiętać, że podczas przeprowadzania szybkich testów trzeźwości umundurowany policjant nie musi legitymować się każdemu kierowcy.

CZYTAJ TAKŻE: W 2020 roku nowe pytania w testach na prawo jazdy