Spółka zależna Fiata będzie musiała zwrócić 30 mln euro rządowi Luksemburga tytułem nielegalnych ulg podatkowych. Księstwo przegrało sprawę przed unijnym sądem.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odrzucił skargę rządu Luksemburga na decyzję Komisji Europejskiej z 2015 roku nakazującą zapłatę zaległości podatkowych. Sąd zgodził się z KE, że przyznane przez władze Wielkiego Księstwa ulgi podatkowe były niezgodne z prawem. W wydanym również we wtorek orzeczeniu sąd podważył natomiast inną decyzję podatkową KE. Uznał, że ulga przyznana przez rząd Holandii firmie Starbucks byla zgodna z prawem.

CZYTAJ TAKŻE: Fiat Chrysler może rozmawiać o fuzji. Ale nie musi

Fiat Finance and Trade to spółka należąca do grupy Fiat, której celem jest emitowanie akcji i obligacji i finansowanie z nich działalności innych spółek koncernu. Zdaniem KE zaniżała swoje zyski według następującego modelu: dochód do opodatkowania został ustalony jako iloczyn wskaźnika zwrotu na kapitale i kapitału. Przy czym żeby nie liczyć każdej transakcji finansowania osobno, spółka przyjęła ogólnie, że zwrot na kapitale to zawsze 4 proc. a kapitał to 28 mln euro. KE zakwestionowała te wyliczenia, bo w tym samym czasie dla podobnych spółek finansowych inwestorzy oczekiwali zwrotu na kapitale rzędu 10 proc. A kapitał należało przyjąć na poziomie 287 mln euro. W rezultacie FFT zapłaciła w 2012 roku w Luksemburgu 0,4 mln euro podatku, a powinna była 30 mln euro.

fot. Toru Hanai/Bloomberg

Ten model był stosowany za wiedzą i zgodą władz podatkowych Luksemburga. Przybiera to formę tzw. decyzji podatkowych, wydawanych międzynarodowym koncernom, które z powodu skomplikowanych struktur działania w różnych państwach UE oczekują pewności podatkowej. KE uznała, że sama formuła decyzji podatkowych jest legalna, ale nie mogą one służyć do ustalania cen transferowych, czyli stosowanych między różnymi spółkami koncernu, na poziomie niższym od rynkowego.

Decyzja ma znaczenie znaczenie dla całej polityki Komisji i jej komisarz ds. konkurencji, która zresztą pozostaje na swoim stanowisku na kolejne 5 lat również w nowej kadencji, po 1 listopada. Bo Margrethe Vestager zakwestionowała dziesiątki schematów podatkowych, które faworyzowały międzynarodowe koncerny. najbardziej znana decyzja, też zaskarżona do TSUE, dotyczy aż 13 mld euro i została wydana przez rząd Irlandii na rzecz Apple.

Pod patronatem Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz G20 główne kraje uprzemysłowione pracują obecnie nad reformą globalnego systemu podatkowego. Porozumienie oczekuje się w 2020 roku. W sprawie Fiata może zostać złożona apelacja do wyższego rangą Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS). FCA ma na to dwa miesiące.