Zmiany w leasingowaniu aut. Fiskus szuka pieniędzy

Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić zmiany w leasingowaniu pojazdów. Mają polegać na zaliczeniu przychodów ze sprzedaży auta poleasingowego wykorzystywanego w firmie, do przychodów z działalności gospodarczej.

Publikacja: 27.07.2021 10:37

Zmiany w leasingowaniu aut. Fiskus szuka pieniędzy

Foto: fot. AdobeStock

„Zgodnie z dotychczasową praktyką, gdy przedsiębiorca deklarował, że po wykupieniu samochodu z leasingu nie będzie go już używał w prowadzonej działalności gospodarczej – w szczególności gdy wykupionego auta nie wprowadzi  do ewidencji środków trwałych czy też wyposażenia firmy – to dochód z odpłatnego zbycia pojazdu nie podlegał opodatkowaniu z PIT” – mówi Maciej Krotoski, partner zarządzający, Kancelaria M. Krotoski Adwokaci i Radcy Prawni, wiceprezes Stowarzyszenia Prawników Rynku Motoryzacyjnego w rozmowie z IBRM Samar. Taki przypadek miał miejsce po upływie sześciu miesięcy od końca miesiąca wykupu. Co więcej taka sytuacja miała miejsce nawet w przypadku, kiedy firma leasingowa wystawiła fakturę na dane działalności gospodarczej przedsiębiorcy.

CZYTAJ TAKŻE: Papier w leasingu odejdzie do lamusa

To jednak może się zmienić. „Zgodnie z nową propozycją, Ministerstwo Finansów planuje rozszerzyć katalog przychodów z działalności gospodarczej na przychody z odpłatnego zbycia majątku będących przedmiotem umowy leasingu rozliczeniowej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej” – powiedział Krotoski. W efekcie dopiero po 6 latach od pierwszego dnia kolejnego miesiąca od wykupu auta, przedsiębiorca nie zapłaci podatku PIT. W każdym innym przypadku będzie konieczność jego uregulowania.

""

fot. AdobeStock

moto.rp.pl

Nie jest też wykluczone, że resort postanowi zając się opodatkowaniem VAT samochodów wycofywanego do majątku prywatnego. „Obecnie organy podatkowe wychodziły z założenia, że w sytuacji, gdy przedsiębiorca wykupywał samochód na cele prywatne, to podatnikowi nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT z tytułu wykupu, tym samym przekazanie samochodu do majątku osobistego nie podlegało opodatkowaniu VAT” – wytłumaczył Krotoski w rozmowie z IBRM Samar. W tej kwestii wystarczy zmiana logiki oraz interpretacji. „Skoro nieodpłatne przekazanie towaru na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności (w rozważanej sytuacji przekazanie samochodu na cele prywatne) co do zasady może podlegać opodatkowaniu VAT, to przedsiębiorca powinien przyjąć, że jednak przysługuje mu prawo do odliczenia VAT z faktury wystawionej przez firmę leasingową” – dodał Krotoski.

CZYTAJ TAKŻE: Samochód poleasingowy będzie uważany za nowy

Zmiana podejścia byłaby dotkliwa dla przedsiębiorców. Z jednej strony pojawiłaby się możliwość odliczenia VAT z faktury wystawionej przez firmę leasingową – to akurat zaleta. Może się jednak okazać, że VAT podlegający odliczeniu jest o wiele mniejszy niż VAT od tej części samochód, która nie została spłacona w ramach leasingu. „Opodatkowaniu VAT w chwili przekazania samochodu do majątku prywatnego podlegać już będzie jego aktualna wartość rynkowa” – powiedział Krotoski. Wynika z tego, że zmiany w przepisach i ich interpretacji mogą znacząco ograniczyć atrakcyjność samochodów w leasingu operacyjnym, zakładającym wykup pojazdu po zakończeniu umowy leasingu. W momencie odpłatnego zbycia auta, część profitów uzyskanych z użytkowania samochodu, będzie podlegać zwrotowi.

„Zgodnie z dotychczasową praktyką, gdy przedsiębiorca deklarował, że po wykupieniu samochodu z leasingu nie będzie go już używał w prowadzonej działalności gospodarczej – w szczególności gdy wykupionego auta nie wprowadzi  do ewidencji środków trwałych czy też wyposażenia firmy – to dochód z odpłatnego zbycia pojazdu nie podlegał opodatkowaniu z PIT” – mówi Maciej Krotoski, partner zarządzający, Kancelaria M. Krotoski Adwokaci i Radcy Prawni, wiceprezes Stowarzyszenia Prawników Rynku Motoryzacyjnego w rozmowie z IBRM Samar. Taki przypadek miał miejsce po upływie sześciu miesięcy od końca miesiąca wykupu. Co więcej taka sytuacja miała miejsce nawet w przypadku, kiedy firma leasingowa wystawiła fakturę na dane działalności gospodarczej przedsiębiorcy.

Od kuchni
Volvo zmierza ku giełdzie. Celuje w wycenę 20 mld dolarów
Od kuchni
Czekasz na auto w leasingu? Możesz wziąć zastępcze
Od kuchni
Ceny samochodów kompaktowych wzrosły o 63 proc.
Od kuchni
Wielki powrót Astona Martina
Materiał Promocyjny
Jakie są główne zalety systemów do zarządzania zasobami ludzkimi?
Od kuchni
Dealer będzie musiał odebrać wadliwe auto od klienta
Od kuchni
PZU zaniża odszkodowania napraw powypadkowych?