AFIR - poważne wyzwanie dla przyszłości elektromobilnej Polski

W najbliższych latach Polska musi dokonać znaczących zmian m.in. w infrastrukturze ładowania, jeżeli w ogóle zakłada się spełnienie wymagań przyjętego przez Radę Europejską rozporządzenia AFIR, z pakietu Fit for 55. Eksperci zauważają, że jest to wyzwanie, które bez legislacyjnego wsparcia może być niewykonalne.

Publikacja: 02.09.2023 09:34

AFIR - poważne wyzwanie dla przyszłości elektromobilnej Polski

Foto: mat. prasowe

Do 2027 roku wszystkie stacje ładowania powyżej 50 kW muszą zostać wyposażone w płatności ad hoc! Wprowadzenie nowego sposobu rozliczania za ładowanie może stanowić potencjalny przełom dla rozwoju elektromobilności w Polsce, podobnie jak spełnienie pozostałych wymagań przyjętego rozporządzenia AFIR. Mowa m.in. o stworzeniu wzdłuż bazowej sieci TEN-T (sieć bazowa – stanowiąca podstawę rozwoju sieci transportowej, na której mają koncentrować się działania unijne, w szczególności na odcinkach transgranicznych, brakujących ogniwach, połączeniach multimodalnych i najważniejszych wąskich gardłach) stref ładowania o mocy 400 kW do 2025 r., a 2027 r. moc takich stref będzie musiała wzrosnąć do co najmniej 600 kW. Podobne wymogi dotyczą sieci kompleksowej TEN-T (sieć kompleksowa – zapewniająca dostępność i łączność wszystkich regionów Unii) z terminami granicznymi ustalonymi na lata 2027, 2030 oraz 2035.

– AFIR nakłada na każde państwo członkowskie bardzo ambitne wymagania, z których kluczowym jest obowiązek wzrostu łącznej mocy ogólnodostępnych stacji ładowania na każdy nowo zarejestrowany samochód całkowicie elektryczny (o 1,3 kW) oraz każdą nowo zarejestrowaną hybrydę typu plug-in (o 0,8 kW). Biorąc pod uwagę prognozowany, bardzo dynamiczny rozwój rynku e-mobility w Polsce oznacza to, że już za niecałe 3 lata moc infrastruktury ładownia w Polsce będzie musiała wzrosnąć niemal 5-krotnie względem 2022 r. To olbrzymie wyzwania dla wszystkich interesariuszy sektora e-mobility, z administracją rządową na czele – mówi Maciej Mazur, Dyrektor zarządzający PSPA.

Czytaj więcej

Po dwóch latach opóźnienia Tesla wyprodukowała pierwszego Cybertrucka

Unijne rozporządzenie przewiduje również rozbudowę ogólnodostępnej sieci ładowania dla samochodów ciężkich. Założenia obejmują m.in. wymóg pokrycia do końca 2025 r. co najmniej 15 proc. długości sieci bazowej TEN-T (na każdym kierunku podróży) strefami ładowania dla eHDV o mocy co najmniej 1,4 MW każda, a w kolejnych latach (do końca 2027 i 2030 r.) ma być sukcesywnie podnoszona. Analogiczne obowiązki obejmą sieć kompleksową TEN-T (z odpowiednio mniejszymi wymaganiami na lata 2027 oraz 2030). Jest to tym większe wyzwanie jak pod uwagę weźmie się fakt, że z 2953 ogólnodostępnych stacji ładowania żadna nie jest dostosowana dla samochodów ciężkich. – Transport drogowy blisko 6 proc. polskiego PKB, zatrudnionych w nim jest około 1 mln Polaków. Nasze firmy transportowe i spedycyjne odpowiadają za 30 proc. tego segmentu w UE. Już teraz toczy się dyskusja, że jeśli nie przestawimy się na elektryki przestaniemy być konkurencyjni na rynku, bo transport EV to niższe opłaty za przejazdy nawet o 50 procent - mówi Łukasz Juskowiak, head of marketing, Otomoto.

W regionie Środkowo-Wschodniej Europy wyzwania są znacznie większe z uwagi na znacznie mniejszą liczbę samochodów elektrycznych oraz ogólne opóźnienia w budowie infrastruktury w porównaniu do państw zachodnich. Warto podkreślić, że w Norwegii – europejskiego lidera elektromobilności – w ubiegłym roku udział pojazdów elektrycznych w ogólnej liczbie samochodów osobowych przekroczył 20 proc. a dla nowych samochodów osobowych było to 80 proc. Oczywiście, W innych krajach zachodniej Europy wyniki nie są tak imponujące, ale przekraczające 20 proc. udziału w rynku (np. Dania, Holandia czy Szwecja). W Polsce natomiast elektryki stanowią 2,7 proc. rynku. Jeszcze większe różnice są w przypadku infrastruktury. W Polsce jest obecnie ok. 3 tysięcy publicznych stacji ładowania. W Niemczech jest ich ponad 60 tysięcy, a w Holandii około 100 tysięcy. Wprowadzone rozporządzenie AFIR ma teoretycznie te dysproporcje zmniejszyć a docelowo wyrównać.

Aby w ogóle można było mówić o przyspieszeniu działań infrastrukturalnych i dążeniu do wyrównania różnic pomiędzy zachodnią i środkowo-wschodnią Europą, a w tym przypadku Polską, konieczne są konkretne zmiany. Branża wskazuje, że wśród niezbędne są m.in. istotne skrócenie czasu realizacji budowy przyłączy ogólnodostępnych stacji ładowania do sieci OSD – nie powinno przekraczać 12 miesięcy, bez względu na poziom napięcia. Niezbędne jest też wdrożenie mechanizmów ułatwiających i stymulujących OSD do inwestycji w rozbudowę sieci dystrybucyjnych celem przygotowania jej do przyłączania w przyszłości infrastruktury ładowania na skale masową. Dotyczy to szczególnie terenów, gdzie sieć dystrybucyjna jest słabo rozwinięta. Brakuje również określenia precyzyjnie zdefiniowanych standardów budowy przyłączy przez OSD (m.in. w zakresie miejsca budowy punktu przyłączeniowego lub możliwości wyboru poziomu napięcia, niezależnie od mocy stacji ładowania) ułatwiających rozbudowę infrastruktury ładowania oraz uporządkowania struktury własnościowej infrastruktury energetycznej znajdującej się w Miejscach Obsługi Podróżnych.

Czytaj więcej

Hyundai Ioniq 6: Kolejne lądowanie na Księżycu

Nadchodące wyzwania wymagają od rynku, operatorów, legislacji oraz innych podmiotów wypracowania wspólnej ścieżki dążenia do spełnienia postawionych przed Polską wyzwań infrastrukturalnych. Dlatego podczas Kongresu Nowej Mobilności, który odbędzie się 26-28 września br. w EXPO Łódź, stworzona została ścieżka Poland Drives e-Mobility. – To inicjatywa skupiająca kluczowych interesariuszy polskiego rynku elektromobilności, a jej celem jest wspólne wypracowanie rozwiązań mających na celu przyspieszenie transformacji sektora transportu w Polsce w kierunku zeroemisyjnym oraz maksymalizacji korzyści społecznych, gospodarczych i ekologicznych wynikających z rozwoju elektromobilności – mówi Jan Wiśniewski, Dyrektor Centrum Badań i Rozwoju PSPA.

Do 2027 roku wszystkie stacje ładowania powyżej 50 kW muszą zostać wyposażone w płatności ad hoc! Wprowadzenie nowego sposobu rozliczania za ładowanie może stanowić potencjalny przełom dla rozwoju elektromobilności w Polsce, podobnie jak spełnienie pozostałych wymagań przyjętego rozporządzenia AFIR. Mowa m.in. o stworzeniu wzdłuż bazowej sieci TEN-T (sieć bazowa – stanowiąca podstawę rozwoju sieci transportowej, na której mają koncentrować się działania unijne, w szczególności na odcinkach transgranicznych, brakujących ogniwach, połączeniach multimodalnych i najważniejszych wąskich gardłach) stref ładowania o mocy 400 kW do 2025 r., a 2027 r. moc takich stref będzie musiała wzrosnąć do co najmniej 600 kW. Podobne wymogi dotyczą sieci kompleksowej TEN-T (sieć kompleksowa – zapewniająca dostępność i łączność wszystkich regionów Unii) z terminami granicznymi ustalonymi na lata 2027, 2030 oraz 2035.

Pozostało 85% artykułu
Na prąd
Chiński gigant motoryzacyjny zainwestuje w Turcji miliard dolarów
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Na prąd
Porsche ogranicza produkcję Taycana. Spadek popytu na samochody elektryczne
Na prąd
Ferrari buduje swój pierwszy elektryczny samochód
Na prąd
Sprawdź baterię zanim kupisz używany samochód elektryczny
Na prąd
Rekord świata w bezprzewodowym ładowaniu. Elektryk będzie ładowany jak telefon