Kongres Nowej Mobilności to wydarzenie, które już po raz trzeci zebrało interesariuszy elektromobilnego sektora. W jednym miejscu pojawili się przedstawiciele instytucji unijnych, administracji centralnej, samorządów, branży, uczelni wyższych oraz organizacji pozarządowych. Tematem wiodącym pierwszego dnia wydarzenia była przyszłość sektora transportu w kontekście licznych wyzwań gospodarczych i geopolitycznych. Polska pod tym względem jest kluczowa na rynku europejskim. – Polska to silny gracz w zakresie rynku elektromobilności. Dlatego warto wspierać tę branżę. Nie zapominajmy o wiodącej roli Polski w produkcji autobusów elektrycznych i baterii litowo-jonowych – powiedziała Daphne Bergsma, Ambasador Królestwa Niderlandów. By jeszcze bardziej rozwijać rynek oraz działać na rzecz przyspieszenia rozwoju technologii oraz pokonać geopolityczne bariery, niezbędny jest dialog i wymiana doświadczeń. – Izrael dysponuje dziś silną i stabilną gospodarką, która wyszła z ostatniego kryzysu ekonomicznego z sukcesem. Obecnie odnotowujemy stabilny wzrost, niską inflację i niskie bezrobocie. Naszą dumą jest wysoki poziom w inwestycje i badania. W naszym kraju funkcjonuje 9 tys. start-upów, to najwyższa liczba na świecie. Władze Izraela zrozumiały, że ogromną role w rozwoju kraju odgrywa sektor prywatny, dotyczy to również obszaru nowej mobilności. Dzięki wymianie wiedzy, możemy tworzyć lepszą przyszłość – powiedział Yakov Livne, Ambasador Izraela.

Deklaracje woli wsparcia sektora e-mobility popłynęły ze strony administracji centralnej. Polska pozostaje atrakcyjnym miejscem dla lokowania nowych inwestycji. W portfelu PAIH (Polska Agencja Inwestycji i Handlu) znajduje się obecnie 21 projektów z branży elektromobilności. - Chcemy współpracować z najlepszymi, najbardziej zaawansowanymi technologicznie firmami na świecie, przyspieszając transformację branży motoryzacyjnej w kierunku zeroemisyjnych rozwiązań. Zależy nam szczególnie na wzroście udziału local content w tym sektorze. Jestem przekonany, że Kongres Nowej Mobilności może realnie przyczynić się wzrostu konkurencyjności naszego przemysłu nie tylko w Polsce, ale również w Europie – mówił Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i środowiska.

Czytaj więcej

Suzuki inwestuje w rozwój elektromobilności w Indiach

Innowacyjność to jeden z głównych kierunków rozwojowych również w polskich miastach. Tę kwestię akcentowali włodarze samorządów uczestniczący w Debacie Prezydenckiej „Koalicja Miast na rzecz rozwoju Stref Czystego Transportu”. W dyskusji wzięli udział: Adam Wieczorek, Wiceprezydent Miasta Łodzi, Arkadiusz Chęciński, Prezydent Miasta Sosnowca, Krystyna Danilecka-Wojewódzka, Prezydent Miasta Słupsk, Konrad Fijołek, Prezydent Rzeszowa, Kazimierz Karolczak, Przewodniczący, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Mirosław Kozłowicz, Zastępca Prezydenta Miasta Bydgoszczy, Michał Olszewski, Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy oraz Arkadiusz Wiśniewski, Prezydent Miasta Opola. Debatę moderował Tomasz Fijołek, Dyrektor Unii Metropolii Polskich. Uczestnicy podkreślali, że w celu poprawy życia mieszkańców inwestują w zeroemisyjny, zbiorowy transport publiczny, infrastrukturę ładowania, nowoczesne systemy parkowania oparte na AI, czy systemy ITS ułatwiające zarządzanie ruchem.

Wiele miejsca podczas debat na KNM2022 poświęcono autobusom elektrycznym, które są jednym z najważniejszych produktów eksportowych polskiego sektora elektromobilności. Polskie fabryki dostarczają dla sektora zeroemisyjnego transportu publicznego nie tylko e-busy, ale również zelektryfikowane układy napędowe, litowo-jonowe akumulatory trakcyjne oraz stacje ładowania. W Polsce – w zakładzie w Starachowicach - jest produkowany m.in. całkowicie elektryczny autobus MAN Lion`s City 18, którego premiera odbyła się podczas Kongresu Nowej Mobilności 2022. – W latach 2017-2021 r. z naszych fabryk na inne rynki UE trafiło w sumie 1937 autobusów elektrycznych. To prawie 1/3 wszystkich e-busów wyeksportowanych z Unii Europejskiej. Sumaryczna wartość polskiego eksportu z tego sektora w latach to ponad 750 mln EUR, czyli niemal 40 proc. łącznej wartości eksportu e-busów z państw członkowskich. Stymulatorem zdolności eksportowych polskich firm jest wysoki popyt na rynku krajowym. Konkurencja jest jednak coraz większa i utrzymanie wiodącej pozycji w tym sektorze wymaga m.in. kontynuacji programu subsydiów dla samorządów – powiedział Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA.

Czytaj więcej

Popyt na nowe auta słabnie przez wysokie ceny. Do salonów wrócą rabaty