Aż 45 proc. ze respondentów z doświadcza nieprzyjemnych sytuacji w przestrzeni publicznej, np. na ulicy czy w komunikacji miejskiej, a blisko 30 proc. spotyka to w Internecie – wynika z badań SW Research. Wśród niewłaściwych zachowań najczęściej wymieniane były wyzwiska lub wulgaryzmy (ponad 37 proc.), negatywne komentarze dotyczące poglądów lub wyglądu (35 proc.), zniewaga czy lekceważenie (32 proc.), natomiast ponad 12 proc. doświadczyło gróźb przemocy fizycznej. Tego typu zdarzenia wpływają negatywnie na wiele obszarów życia, na co wskazują również przeprowadzone badania. Blisko 27 proc. respondentów podkreślało, że prowadzą one do obniżenia ich nastroju, niskiej samooceny (24 proc.), zwątpienia w innych ludzi (23 proc.), a nawet do izolacji społecznej i poczucia wyobcowania (18 proc.).

Czytaj więcej

Najdroższea autostrada w Polsce zyska rozbudowaną alternatywną i darmową trasę

Czym zatem jest życzliwość? Ponad połowa badanych w tym samym sondażu wskazywała najczęściej poświęcanie swojej uwagi i czasu na krótką rozmowę oraz udzielanie wsparcia potrzebującym jako wyraz uprzejmości wobec innych. Dla 22 proc. to pomaganie innym w codziennych aktywnościach, np. podczas zakupów czy opieka nad psem. Co piąta osoba twierdzi, że to najprostszy ludzki gest – uśmiech – może poprawić dzień. Małe akty dobroci mają moc – u blisko 43 proc. Polaków poprawiają nastrój, a także zwiększają ich wiarę w siebie, co podkreśliło 34 proc. badanych. Co więcej, przekładają się one na większe poczucie bezpieczeństwa u niemal co trzeciej osoby. Nic dziwnego, że 26 proc. respondentów zwróciło również uwagę na to, że takie postawy sprawiają, że chętniej wracamy do miejsc, w których spotykają nas miłe sytuacje, a także przekładają się na bardziej efektywną współpracę, co jest niezwykle istotne - zwłaszcza w miejscu pracy. Kierując się tymi wynikami, kanadyjska sieć Circle K zorganizowała pod koniec stycznia „Dzień Życzliwości” na swoich stacjach w całej Europie.

Dzień Życzliwości na stacjach benzynowych

- Chcemy zwiększyć świadomość klientów na temat potrzeby życzliwych postaw i pokazać im, jak ważne jest traktowanie z szacunkiem nie tylko pracowników stacji, ale i wszystkich osób, które spotykamy na co dzień. Warto pamiętać, że miły gest nic nie kosztuje, a może poprawić czyjś nastrój, a także zwiększyć wiarę we własne możliwości - podkreśla Maria Pertkiewicz z Circle K Polska. W ramach obchodów „Kindness Day”, czyli Dnia Życzliwości na stacjach pracownicy sieci będą rozdawać upominki wśród klientów okazujących życzliwość, wyrozumiałość i sympatię wobec personelu. Głównym celem działań jest zachęcanie nie tylko klientów, ale wszystkich osób, do traktowania innych z należytym szacunkiem.