W swoich pierwszych przetargach GDDKiA szuka wykonawców dla blisko 110 km nowych dróg ekspresowych. Ogłoszone teraz przetargi dotyczą trzech odcinków S74 w woj. świętokrzyskim, odcinka S11 Bobolice - Szczecinek w woj. zachodniopomorskim oraz S7 pomiędzy Czosnowem a Kiełpinem pod Warszawą. Ponadto wszczęto postępowanie przetargowe na dokumentację do przebudowy A2 między Łodzią i Warszawą, która zyska dodatkowy pas ruchu na długości 89 km. W grudniu 2022 r. ogłoszono plany przetargowe na 2023 rok, które zakładają budowę 565 km dróg. Łączna wartość tych inwestycji to ok. 28,6 mld zł.

Czytaj więcej

Tunel na zakopiance bije rekordy. Ponad 5 tys. kierowców z mandatami

Generalna Dyrekcja rok rozpoczęła od ogłoszenia realizacji ponad 24 km drogi ekspresowej S11 Bobolice - Szczecinek, która połączy budowane obecnie odcinki pomiędzy Koszalinem a Bobolicami z oddaną w 2019 r. obwodnicą Szczecinka. Będzie to też ostatni fragment S11 budowany w województwie zachodniopomorskim. Kolejne trzy przetargi dotyczą zaprojektowania i wybudowania trzech odcinków drogi ekspresowej S74 o łącznej długości ok. 76 km. Wyłonieni wykonawcy będą mieli za zadanie zrealizowanie inwestycji w systemie "Projektuj i buduj" w ciągu 39 miesięcy od podpisania umów, z wyłączeniem okresów zimowych.

Ogłoszony został również przetarg na dostosowanie do parametrów trasy ekspresowej istniejącej dwujezdniowej drogi krajowej nr 7 pomiędzy Czosnowem a Kiełpinem pod Warszawą. Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych decyzji, a następnie budowa ok. 9 km drogi ekspresowej S7. Poszukiwany jest również wykonawca dokumentacji niezbędnej do poszerzenia autostrady A2 o dodatkowy pas ruchu. Inwestycja będzie realizowana w systemie tradycyjnym - najpierw przygotowany zostanie projekt, następnie ogłoszony zostanie przetarg na budowę.

Czytaj więcej

Porsche 718 Cayman GT4 RS: Suma wszystkich pozytywnych emocji