Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na dobudowę drugiej jezdni na niemal 14 km odcinku S19 Sokołów Małopolski Północ – Jasionka. Drogi prowadzące zarówno do granicy z Ukrainą, jak i do portu lotniskowego Rzeszów-Jasionka, obecnie należą do strategicznych. To w tym rejonie stacjonuje sprzęt wojskowy sprowadzony do Polski przez armię USA. W Rzeszowie powiększana jest też baza pod kolejnych żołnierzy amerykańskich, którzy mają przyjechać do Polski, i stacjonować tu na wypadek koniecznych działań w ramach NATO. Rozbudowany system dróg, zwłaszcza betonowych potrzebny jest także do transportu sprzętu ciężkiego. Także w tym rejonie strategicznie zlokalizowano na wybudowanej w 2014 r, autostradzie A4 na odcinku podkarpackim, drogowy odcinek lotniskowy. Jest on skonstruowany i zorganizowany w taki sposób aby w możliwie krótkim czasie, przekształcić go w pas startowy dla samolotów i śmigłowców wojskowych. Zarówno autostradę A4 na podkarpaciu jak i rozbudowę S129 wykona ta sama firma.

Czytaj więcej

Największy w historii Polski transport drogowy przejedzie w weekend przez Warszawę

– Dobudowa drugiej jezdni z pewnością zwiększy poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego, inwestycja ta poprawi warunki ruchu tranzytowego do Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Portu Lotniczego w Jasionce – mówi wiceminister infrastruktury Rafał Weber. Obecnie droga S19 na odcinku Sokołów Małopolski Północ – Jasionka posiada trzypasową jezdnię w układzie 2+1, bez pasa rozdziału kierunków jazdy. Dzięki budowie drugiej jezdni trasa ta będzie miała standard dwujezdniowej drogi ekspresowej, posiadającej po dwa pasy ruchu w każdą stronę, z pasem awaryjnym o szerokości 2,5 m i poboczami. Zakres prac w ramach rozbudowy S19 obejmie także dostosowanie istniejących obiektów inżynierskich, urządzeń BRD i urządzeń ochrony środowiska. Przebudowane zostaną kolidujące drogi poprzeczne, cieki wodne oraz infrastruktura techniczna. W ramach inwestycji powstaną estakada o długości 157,5 m w miejscowości Nienadówka, dwa wiadukty. , przejazd gospodarczy i dwa przepusty. Rozbudowany zostanie również istniejący MOP Stobierna, dzięki czemu w przyszłości będzie mogła powstać tu stacja paliw i obiekty gastronomiczno-handlowe. Prace powinny zostać ukończone w IV kwartale 2026 r.

Czytaj więcej

Toyota rozbudowuje gamę usportowionych modeli GR Sport