Bank Ochrony Środowiska poinformował o zwiększeniu środków przeznaczonych na wsparcie podmiotów wynajmujących lub leasingujących samochody elektryczne. Pula środków zwiększyła się o 40 proc. z 250 do 400 milionów złotych. Jest to efekt coraz większej popularności tego programu, dzięki któremu można zyskać do 27 tyś. Zł w przypadku samochodów osobowych i do 70 tys. zł dla wariantów dostawczych. Od 2021 roku złożono łącznie 7900 wniosków na łączną kwotę 262 milionów złotych. – Utrzymująca się duża popularność programu skłoniła Fundusz do sukcesywnego zwiększania jego budżetu – do 200 mln zł w sierpniu 2022 r. oraz do 250 mln zł w styczniu br. W związku z ostatnią decyzją – łączna pula środków przeznaczonych na dopłaty wzrosła do 400 mln zł – przekazał BOŚ.

Czytaj więcej

Ta firma miała być przyszłością elektromobilności. Teraz zwalnia 1000 osób

Jest to kolejna transza zwiększająca budżet programu "Mój Elektryk". Na początku zakładano wykorzystanie do 20 milionów złotych. W marcu 2022 roku środki zostały zwiększone do 100 mln zł. Fundusz jak na razie zaakceptował 7,3 tysiąca wniosków sumaryczną kwotę ponad 244 mln zł, z czego ponad 5500. (146 mln zł) dotyczyło samochodów osobowych, a około 1700. (98 mln zł) pojazdów dostawczych. Obecnie BOŚ Bank współpracuje z 28 firmami leasingowymi.

Czytaj więcej

Elektryczne Alpine A290_ß śladami Renault 5 Turbo