Komisja Transportu i Turystyki przyjęła 36 pozytywnymi głosami, projekt w sprawie rozmieszczenia infrastruktury paliw alternatywnych. Zakłada on stymulowanie wdrażania stacji ładowania oraz tankowania dla samochodów, ciężarówek, pociągów i samolotów zasilanych energią elektryczną lub wodorem oraz wsparcie promocji zrównoważonych pojazdów. Posłowie zgodzili się na ustalenie minimalnych, obowiązkowych celów w zakresie wdrażania infrastruktury paliw alternatywnych. Teraz kraje członkowskie, w tym Polska, będą musiały przedstawić plan wdrożenia do 2024 r. Należy podkreślić, że zgodnie z przyjętymi postulatami, do 2026 r. co najmniej co 60 kilometrów wzdłuż głównych dróg Unii Europejskiej należałoby rozmieścić elektryczne stacje ładowania samochodów. W przypadku pojazdów ciężkich i autobusów te same wymogi obowiązywałyby do 2026 r., ale tylko na sieciach bazowych TEN-T (Transeuropejskie Sieci Transportowe).

Czytaj więcej

Kontrakt stulecia dla General Motors. Wielkie zamówienie Hertza

Posłowie zakładają również, aby stacje ładowania przeznaczone dla samochodów ciężarowych na bezpiecznym parkingu były rozmieszczane szybciej: dwie stacje ładowania od 2028 r. zamiast jednej od 2031 r. We wszystkich przypadkach pewne zwolnienia z wdrażania dotyczyłyby regionów najbardziej oddalonych, wysp i dróg o bardzo małym natężeniu ruchu. W projekcie nie zapomniano również o wodorze. Zgodnie z nim zakłada się utworzenie większej liczby stacji tankowania wodoru wzdłuż głównych dróg Unii Europejskiej w porównaniu z propozycją Komisji (co 100 km w przeciwieństwie do 150 km) oraz przeprowadzenie tego szybciej, czyli do 2028 r. a nie do zakładanego 2031 r.

– Zrównoważone paliwa alternatywne i rozwój ich infrastruktury odgrywają kluczową rolę w przejściu do pomyślnej dekarbonizacji sektora transportu. Szybsza rozbudowa infrastruktury ładowania ułatwia ludziom i branży przejście na mobilność przyjazną dla klimatu – powiedział sprawozdawca PE ds. infrastruktury paliw alternatywnych Ismail Ertug (S&D, DE). Kolejny ważny element ujęty w projekcie dotyczy płatności i ich łatwego wykonywania. Ponadto cena powinna być wyświetlana za kWh lub za kilogram. Posłowie chcą również, aby do 2027 r. powstał unijny punkt dostępu do danych o paliwach alternatywnych, który będzie dostarczał informacji o dostępności, czasie oczekiwania i cenach na różnych stacjach. W momencie, kiedy Parlament Europejski jako całość zatwierdzi projekt stanowiska negocjacyjnego na drugiej sesji plenarnej w październiku, posłowie będą gotowi do rozpoczęcia rozmów na temat ostatecznego kształtu prawodawstwa.

Czytaj więcej

Hyundai i20 N: Tu liczy się frajda za kółkiem