Zgodnie z zapowiedziami BOŚ będzie udzielał firmom i instytucjom dopłat do kosztów leasingu fabrycznie nowych pojazdów. Dotyczy to zarówno odmian osobowych, jak i dostawczych. Tego typu działanie ma przyspieszyć popularyzację zeroemisyjnych samochodów w Polsce. Nabór wniosków został uruchomiony z końcem września br. Jak podaje IBRM Samar, wnioski będą oceniane zgodnie z zasadami i kryteriami określonymi przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Dokumenty o wsparcie i rozliczanie kosztów leasingu (drogą elektroniczną) mogą składać wszystkie podmioty spełniające kryteria. Po ich pozytywnej weryfikacji możliwe będzie podpisanie umowy o współpracę z BOŚ – poinformował bank w komunikacie.

8 września, NFOŚiGW podpisał z BOŚ umowę opiewającą na 20 mln zł, w sprawie dystrybucji dopłat do leasingu pojazdów elektrycznych. Jest to efekt zakończonego naboru na banki, które w imieniu Funduszu będą dysponować i udzielać dopłat firmom, samorządom oraz instytucjom w ramach programu „Mój elektryk”. Dystrybucja środków będzie polegała na: złożeniu przez przedsiębiorców wniosków do firm leasingowych z dodatkowym wnioskiem o dotację. Zweryfikowane pozytywnie dokumenty zostaną przekazane do banku współpracującego z NFOŚiGW. Następnie w ciągu maksymalnie 20 dni podjęta zostanie ostateczne decyzja o przyznaniu środków.

Ładowanie samochodu

Takie działanie może wspomóc popularyzację elektromobilności w Polsce. Według IBRM Samar za 72,6 proc. rejestracji na rynku odpowiadają odbiorcy instytucjonalni. Pozostała część to grupa prywatna. Przedsiębiorca może wnioskować o dotację w maksymalnej wysokości 27 tys. zł. Musi jednak spełnić wymagania takie jak: cena pojazdu elektrycznego nie może przekroczyć 225 tys. zł, roczny przebieg nie może być mniejszy niż 15 tys. km. Deklaracja przebiegu nie jest wymagana. Jednak wtedy maksymalna dopłata w ramach programu Mój Elektryk zostanie zmniejszona do 18,75 tys. zł. Te warunki dotyczą pojazdów kategorii M1 i N1 (pojazdy osobowe i lekkie dostawcze do 3,5 tony DMC).