Polski Ład może zwiększyć atrakcyjność wynajmu długoterminowego samochodów

Zdaniem ekspertów PZWLP, nowe przepisy podatkowe mogą przyśpieszyć rozwój wynajmu długoterminowego aut szczególnie w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw korzystających dotychczas z klasycznego leasingu.

Publikacja: 18.02.2022 07:53

Polski Ład może zwiększyć atrakcyjność wynajmu długoterminowego samochodów

Foto: Shutterstock

Obowiązujące od nowego roku przepisy podatkowe związane z wprowadzeniem tzw. Polskiego Ładu mają szansę znacznie zmienić obraz rynku samochodów wykorzystywanych przez firmy i przedsiębiorców w Polsce. Zdaniem ekspertów Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP) nowe regulacje mogą korzystnie wpłynąć na rozwój wynajmu długoterminowego aut, który już teraz jest jedną z głównych form finansowania pojazdów przez firmy w Polsce. Po wynajem długoterminowy sięga aktualnie co czwarty przedsiębiorca i firma nabywająca nowe samochody. W wyniku Polskiego Ładu może znacząco wzrosnąć zainteresowanie wynajmem długoterminowym przede wszystkim wśród tych przedsiębiorców, którzy dotychczas korzystali z klasycznego leasingu. Nowe przepisy zlikwidowały bowiem jedną z kluczowych zalet klasycznego leasingu tj. możliwość prywatnego wykupu leasingowanego auta a następnie sprzedaży go bez podatku dochodowego po upływie krótkiego czasu – pół roku. Obecnie nieopodatkowana sprzedaż w tym zakresie wciąż istnieje, jednakże nie po pół roku, a dopiero po 6 latach. Tym samym wynajem długoterminowy jest obecnie dla małych i średnich firm rozwiązaniem bardziej opłacalnym w porównaniu do innych form finansowania. To jednak nie jedyna ważna zmiana podatkowa wprowadzona tzw. Polskim Ładem dotycząca samochodów służbowych. Od nowego roku zmieniły się również zasady dotyczące opodatkowania podatkiem dochodowym pracowników posiadających samochody służbowe z możliwością prywatnego użytkowania takich pojazdów.

Czytaj więcej

PKO i Masterlease dołączają do programu „Mój elektryk”

Wynajem długoterminowy samochodów, coraz częściej przyrównywany do usługi auta na abonament, to obecnie jeden z najpopularniejszych sposobów na sfinansowanie samochodu przez przedsiębiorców, również tych z sektora MŚP, oraz firmy w Polsce. Jeszcze 10 lat temu wynajem długoterminowy w Polsce niszowy, wykorzystywany przede wszystkim przez duże międzynarodowe firmy. Dzisiaj, poza korporacjami, korzystają z niego coraz chętniej również mali i średni przedsiębiorcy, a także mikro firmy. Szczególnie w ostatnich latach wynajem długoterminowy zdobył polski rynek. Zgodnie z danymi PZWLP, tylko w ostatnich 5 latach udział wynajmu długoterminowego w sprzedaży nowych samochodów osobowych do firm i przedsiębiorców zwiększył się w Polsce o ok. 5 punktów procentowych – z ok. 20 proc. do ok. 25 proc. Wynajem długoterminowy to prosta forma użytkowania fabrycznie nowego samochodu w ramach stałej wysokości miesięcznej raty. W ratę wliczone są koszty finansowania samochodu jak i zryczałtowane koszty przeglądów, opon, czy ubezpieczenia pojazdu, a także ew. auta zastępczego. Użytkownik samochodu wynajmowanego długoterminowo, płacąc stałą, miesięczną ratę nie musi się przejmować żadnymi formalnościami czy czynnościami obsługowymi związanymi z autem (np. rejestracja, wyrabianie dokumentów, ubezpieczenie, zakup opon, likwidacja szkód itp.) – wszystkim zajmuje się firma wynajmująca. Nie jest również zaskakiwany żadnymi nieprzewidzianymi kosztami np. związanymi z awarią pojazdu, zakupem opon lub serwisem – są one pokrywane w ramach miesięcznej raty, w której uwzględnione zostały zryczałtowane koszty obsługi i serwisu auta. Innymi słowy, niezależnie, czy w danym miesiącu wykonany zostanie przegląd serwisowy za 1200 zł, czy też zakupione zostaną opony o wartości 1500 zł lub też opłacona zostanie składka ubezpieczeniowa – wysokość raty za wynajem długoterminowy samochodu pozostanie niezmienna. Koszty wynajmu długoterminowego są niższe niż w przypadku np. klasycznego leasingu, gdyż użytkownik w części swojej miesięcznej raty, dotyczącej finansowania samochodu, pokrywa jedynie utratę wartości wynajmowanego auta. Oznacza to, że w przypadku wynajmu długoterminowego samochodu o wartości 100 tys. zł, który zamierzamy użytkować np. przez 3 lata, „spłacimy” jedynie kwotę równą utracie wartości pojazdu w tym czasie, np. 35 tys. zł, a nie całe 100 tys. zł jak w przypadku klasycznego leasingu. Po zakończeniu umowy auto jest zwracane do firmy wynajmującej, a klient może wynająć kolejny, fabrycznie nowy samochód. Istnieje również możliwość odkupienia dotychczas użytkowanego samochodu za jego aktualną wartość rynkową.

Czytaj więcej

Sprzedasz auto służbowe, zapłacisz podatek i składkę na NFZ

Zaletą wynajmu długoterminowego, szczególnie dla najmniejszych przedsiębiorców, jest również brak opłaty wstępnej. Dla porównania, w przypadku innych form finansowania wymagana jest opłata wstępna (leasing finansowy) lub wkład własny (kredyt bankowy). Dotychczas podatnicy PIT w przypadku zakończenia umowy leasingu operacyjnego, zawartej w ramach prowadzenia przez nich działalności gospodarczej, mogli dokonać tzw. wykupu prywatnego, czyli wycofania pojazdu z działalności gospodarczej i przekazania go na użytek własny. W takiej sytuacji faktura z tytułu wykupu wystawiana była na osobę fizyczną (nie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej), a otrzymujący taką fakturę nie rozliczali jej w kosztach i nie odliczali podatku VAT, ponieważ pojazd taki nie był już wykorzystywany w działalności gospodarczej. Po upływie 6 miesięcy pojazd mógł zostać ponownie sprzedany, a od jego sprzedaży nie było konieczności zapłaty podatku dochodowego PIT oraz podatku VAT. Tym samym, właściciel takiego pojazdu wykupionego w ramach tzw. wykupu prywatnego, po krótkim okresie jego posiadania, był uprawniony do jego sprzedaży, bez jakichkolwiek konsekwencji podatkowych. Sprzedaż takiego pojazdu nie musiała być również dokumentowana fakturą VAT. Zasady opodatkowania tzw. wykupu prywatnego samochodów po leasingu uległy zmianie od 1 stycznia 2022 r. Obecnie, sprzedaż samochodu wykupionego od leasingodawcy po okresie leasingu przed upływem 6 lat od daty wycofania samochodu z działalności gospodarczej jest obciążona podatkiem dochodowym – mówi Agnieszka Piasecka, Ekspert PZWLP, Kierownik Działu Prawnego Alphabet Polska. Komentowana zmiana nie zlikwidowała możliwości tzw. wykupu prywatnego, niemniej jednak wydłużenie okresu, który musi upłynąć pomiędzy wycofaniem samochodu z działalności gospodarczej a jego nieopodatkowaną sprzedażą z 6 miesięcy do 6 lat czyni go zdecydowanie mniej atrakcyjnym. W przypadku sprzedaży poza działalnością gospodarczą, dalej nie będzie konieczności wykazywania podatku VAT i wystawienia faktury VAT. Co więcej, zdaniem ekspertów PZWLP, wybrane formy finansowania mogą stać się w oczach mikroprzedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, rozwiązaniem mniej atrakcyjnym nie tylko ze względu na zmiany dotyczące opodatkowania sprzedaży wykupionego z leasingu samochodu, ale również ze względu na duże zmiany wprowadzone w ramach Polskiego Ładu, dotyczące sposobu naliczania składki zdrowotnej.

Czytaj więcej

Polski Ład w leasingu to więcej staroci na drogach?

Z uwagi na wprowadzenie składki zdrowotnej liczonej, co do zasady, od dochodu albo przychodu, a nie jak wcześniej w postaci ryczałtu, sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu przed upływem 6 lat podlegająca opodatkowaniu podatkiem PIT, w praktyce zwiększy wysokość wykazanych przychodów/dochodu i przez to wpłynie również na wysokość należnej składki zdrowotnej – mówi Agnieszka Piasecka, Ekspert PZWLP, Kierownik Działu Prawnego Alphabet Polska. – Dotyczy to w szczególności podatników rozliczających się na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej oraz podatników tzw. podatku liniowego i ryczałtowców. W praktyce zatem, sprzedaż pojazdu podlegałaby dodatkowemu opodatkowaniu (oskładkowaniu) w wysokości 9 proc. dochodu dla podatników rozliczających się według skali, 4,9 proc. dochodu dla podatników rozliczających się podatkiem liniowym oraz poprzez zwiększenie poziomu rocznych przychodów, wyższej składce dla ryczałtowców. Polski Ład wprowadził jednak nie tylko istotne zmiany przepisów w zakresie wykupu prywatnego aut po leasingu, ale również nowe zasady opodatkowania podatkiem dochodowym pracowników posiadających samochody służbowe z możliwością wykorzystywania tych pojazdów do celów prywatnych. Od nowego roku, dotychczasowe zryczałtowane kwoty doliczane do przychodu pracownika z tego tytułu nie uległy zmianie, jednakże odmienny jest sposób kwalifikacji aut do odpowiedniej wysokości ryczałtu w tym zakresie. Obecnie kryterium rozróżniającym wysokość tej kwoty nie jest pojemność, a moc silnika. Do 31 grudnia 2021 r. kwota 250 zł miesięcznie była doliczana do przychodu pracowników wykorzystujących samochody służbowe także do celów prywatnych o pojemności silnika nieprzekraczającej 1,6 l, a auta z silnikami o większej pojemności były objęte większym ryczałtem w wysokości 400 zł miesięcznie – mówi Izabela Wawer, Ekspert PZWLP, Główna Księgowa LeasePlan Polska. - Od nowego roku niższa kwota obowiązuje w przypadku samochodów o mocy silnika do 60 kW lub wszystkich aut elektrycznych czy z napędem wodorowym, natomiast dla pozostałych pojazdów zastosowanie ma wyższa zryczałtowana kwota doliczana do przychodu pracownika. W praktyce oznacza to wzrost obciążeń z tytułu podatku dochodowego dla większości osób, które dotychczas płaciły podatek od niższej stawki, posiadających spalinowe samochody służbowe z prawem do ich wykorzystywania w celach prywatnych. Zdecydowana większość aut spalinowych dostępnych na rynku, użytkowanych przez firmy i przedsiębiorców, dysponuje bowiem silnikami o mocy silnika większej niż 60 kW.

Czytaj więcej

Dojeżdżasz samochodem do pracy? Odliczysz do 300 zł za benzynę

Obowiązujące od nowego roku przepisy podatkowe związane z wprowadzeniem tzw. Polskiego Ładu mają szansę znacznie zmienić obraz rynku samochodów wykorzystywanych przez firmy i przedsiębiorców w Polsce. Zdaniem ekspertów Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP) nowe regulacje mogą korzystnie wpłynąć na rozwój wynajmu długoterminowego aut, który już teraz jest jedną z głównych form finansowania pojazdów przez firmy w Polsce. Po wynajem długoterminowy sięga aktualnie co czwarty przedsiębiorca i firma nabywająca nowe samochody. W wyniku Polskiego Ładu może znacząco wzrosnąć zainteresowanie wynajmem długoterminowym przede wszystkim wśród tych przedsiębiorców, którzy dotychczas korzystali z klasycznego leasingu. Nowe przepisy zlikwidowały bowiem jedną z kluczowych zalet klasycznego leasingu tj. możliwość prywatnego wykupu leasingowanego auta a następnie sprzedaży go bez podatku dochodowego po upływie krótkiego czasu – pół roku. Obecnie nieopodatkowana sprzedaż w tym zakresie wciąż istnieje, jednakże nie po pół roku, a dopiero po 6 latach. Tym samym wynajem długoterminowy jest obecnie dla małych i średnich firm rozwiązaniem bardziej opłacalnym w porównaniu do innych form finansowania. To jednak nie jedyna ważna zmiana podatkowa wprowadzona tzw. Polskim Ładem dotycząca samochodów służbowych. Od nowego roku zmieniły się również zasady dotyczące opodatkowania podatkiem dochodowym pracowników posiadających samochody służbowe z możliwością prywatnego użytkowania takich pojazdów.

Pozostało 85% artykułu
Finansowanie
Rata leasingu najdroższego Mercedesa warta 5 pensji, na Volvo wystarczą 2 i pół
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Finansowanie
Co trzeci przedsiębiorca decyduje się na wynajem długoterminowy
Finansowanie
Używane samochody trafią do oferty wynajmu długoterminowego
Finansowanie
Jak sfinansować kupno używanego samochodu? Najtańsza gotówka, najdroższy kredyt
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Finansowanie
Motoryzacja staje się coraz droższa dla przedsiębiorców