Ponieważ od wakacji Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) deklarowała uruchomienie tunelu jesienią, więc drogowcy udostępnili trasę kierowcom w jej ostatnim dniu. Wczesnym popołudniem pierwsze samochody ruszyły trzypasmową trasą najpierw w kierunku Mińska, potem w stronę Poznania. Nafaszerowany elektroniką przeszło 2-kilometrowy tunel ma dwie nawy z trzema pasami ruchu oraz pasem awaryjnym każda. Sytuację w tunelu monitorują 134 kamery oraz system czujników przekazujących bez przerwy dane o warunkach do Centrum Zarządzania Tunelem. W razie zablokowania tunelu np. wskutek kolizji wjazd do niego zostanie zablokowany, a informacje o zatorze będą wyświetlane na tablicach elektronicznych już kilkadziesiąt kilometrów wcześniej, na autostradzie A2, na drogach ekspresowych S8, S7, S17 oraz drogach krajowych nr 79 i 92 przed skrzyżowaniami z drogą krajową nr 50.

Czytaj więcej

Ministerstwo odradza korzystania z własnej aplikacji e-TOLL

W przypadku zagrożenia, np. spowolnionego lub zatrzymanego ruchu pojazdów, jazdy pod prąd lub utraty ładunku przez któregoś z uczestników ruchu czy wykrycia obecności dymu, w tunelu automatycznie uruchomią się alarmy. będą generowane alarmy. W ścianach tunelu są nisze alarmowe z telefonami i sprzętem gaśniczym. W każdej nawie zamontowano 19 czujników pożaru, a pod stropem tunelu na całej jego długości ułożono trzy nitki liniowych czujników temperatury. Po stronie wewnętrznej co 250 metrów znajdują się przejścia ewakuacyjne do sąsiedniej nawy. Mało brakowało, a ślimacząca się inwestycja zaliczyłaby kolejny poślizg. Jeszcze we wrześniu wykryto wady nawierzchni na 400-metrowym odcinku jezdni poza tunelem. Trzeba było rozebrać feralny fragment nawierzchni i położyć go jeszcze raz. Ale największe obawy wykonawcy budziły kontrole straży pożarnej, która dwa razy wydawała negatywną opinią dotyczącą bezpieczeństwa obiektu: w październiku najpierw nie zadziałała prawidłowo wentylacja – wentylatory nie uruchomiły się automatycznie, a dopiero po ręcznym włączeniu systemu przez pracowników. Potem przy kolejnej kontroli nie chciał działać wentylator awaryjny, przez który system oddymiania tunelu nie funkcjonował z pełną mocą. Zepsute urządzenie trzeba było naprawiać w Portugalii.

Tunel pod Ursynowem to najdłuższy tego typu obiekt w Polsce

Tunel pod Ursynowem to najdłuższy tego typu obiekt w Polsce

GDDKiA

Dopiero na początku grudnia strażacy wydali pozytywna opinię dotyczącą bezpieczeństwa przeciwpożarowego, otwierającą możliwość zakończenia procedur związanych z odbiorem inwestycji. W połowie grudnia w tunelu odbyły się ćwiczenia służb ratowniczych, podczas których testowano współpracę pogotowia, straży pożarnej, policji oraz ekip GDDKiA. Natomiast w ostatni piątek zaczęto przygotowywać zmiany w organizacji ruchu dla uruchomienia Południowej Obwodnicy Warszawy na odcinku od węzła Puławska do węzła Lubelska. Oddanie tunelu to jedna z szeregu inwestycji drogowych włączanych do ruchu przed samym końcem tego roku. W najbliższych dniach samochody pojadą m.in. po dwóch jedniach po trzy pasy ruchu na 17-kilometrowym odcinku pomiędzy Kamieńskiem i Radomskiem. Także przed końcem roku udostępniona zostanie druga jezdnia od Kruszyny do początku obwodnicy Częstochowy, wraz z drugim wiaduktem nad linią kolejową w sąsiedztwie węzła Częstochowa Północ. Gotowe będą kolejne odcinki drogi ekspresowej S7 na północ od Warszawy oraz fragmenty trasy S61. W pierwszej połowie grudnia oddano cztery fragmenty drogi ekspresowej S19 Via Carpatia o łącznej długości ponad 46 kilometrów.