Diaz pracował w kalifornijskiej fabryce Fremont w latach 2015/2016 i w tym czasie regularnie wysłuchiwać musiał rasistowskich obelg dotyczących koloru jego skóry. Sądowe jury uznało, że w firmie panowała nieprzyjazna atmosfera pracy, którą pracodawca ignorował. Diaz podczas swojego czasu pracy w fabryce Tesli wnosił kilkakrotnie zażalenia jednak te pozostawały bez odzewu.

Fabryka Tesli Fremont

Już wcześniej pojawiały się doniesienia o złych warunkach pracy w Tesli, ale jak dotąd nie było wielu procesów sądowych. Zazwyczaj pracownicy Tesli są zachęcani do rozwiązywania konfliktów bez upubliczniania ich. Kilka tygodni temu sąd przyznał innemu byłemu pracownikowi 1 milion dolarów odszkodowania. Ten również był narażony na rasistowskie obelgi.