Na ostateczny werdykt trzeba jednak poczekać do akceptacji Rady Unii Europejskiej. Trzyletnie upoważnienie Polski do stosowania odliczenia 50 proc. VAT od wydatków związanych z samochodami służbowymi użytkowanymi także prywatnie, wygasa z końcem 2022 roku. Jest jednak szansa, że zostanie ono przedłużone. - Komisja Europejska 3 listopada bieżącego roku przedstawiła wniosek (projekt) legislacyjny dotyczący decyzji wykonawczej Rady zmieniającej decyzję wykonawczą 2013/805/UE upoważniającą Polskę do stosowania środków stanowiących odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit. a) i art. 168 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (COM (2022)569). Projekt decyzji przewiduje przedłużenie o kolejne 3 lata (tj. do 31 grudnia 2025 r.) tzw. derogacji samochodowej – poinformowało IBRM Samar Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwa Finansów.

Czytaj więcej

Rząd w końcu zabrał się za dofinansowanie do samochodów dla niepełnosprawnych

Kilka miesięcy temu IBRM Samar podał, że resor finansów skierował do Komisji Europejskiej, odpowiedni wniosek o derogację upoważniającą Polskę do przedłużenia derogacji VAT na okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2025 roku. Komisja Europejska, zgodnie z art. 395 ust. 4 dyrektywy VAT, ma 8 miesięcy na ustosunkowanie się do sprawy i wydanie decyzji wobec państwa członkowskiego. Przedstawia go Radzie Unii Europejskiej wraz z projektem decyzji przyznającej zgodę na wnioskowane odstępstwo lub komunikat przedstawiający zastrzeżenia do złożonego wniosku. W efekcie moc prawna wydanej decyzji jest dopiero po zatwierdzeniu przez Radę UE.

IBRM Samar dowiedział się, że na zatwierdzenie odstępstwa (derogacji) unijnych zasad dotyczących VAT czekają dwa kraje: Polska i Włochy. - Oba odstępstwa zostały niedawno omówione i nieformalnie zatwierdzone na szczeblu ekspertów przez przedstawicieli państw członkowskich. Aby były ważne, muszą zostać formalnie zatwierdzone. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem 6 grudnia, na najbliższym posiedzeniu Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych formalnie zostanie zatwierdzony. Pozytywne rozpatrzenie wniosku będzie skutkowało przedłużeniem obecnego prawa upoważniającego do kontynuacji ograniczenia do 50 proc. możliwości odliczania tego podatku od kosztów nabycia, eksploatacji i paliwa do aut służbowych wykorzystywanych zarazem do celów prywatnych.

Czytaj więcej

Nowa generacja Forda Mustanga. Ostatni z silnikiem V8