Dofinansowanie do samochodów dla osób niepełnosprawnych jest poruszane już od wielu lat. Teraz po interpelacji poselskiej z 27 czerwca bieżącego roku jest szansa na pozytywne załatwienie tego tematu. Parlamentarzyści Stanisław Bukowiec, Iwona Michałek, Michał Wypij i Magdalena Sroka zwrócili uwagę na brak pomocy ze strony państwa w kierunku osób niepełnosprawnych, powołując się na opinię Małopolskiego Związku Osób Niepełnosprawnych.

W swojej interpelacji napisali: "Przyznanie bezzwrotnej dotacji na zakup własnego środka lokomocji stanowi ogromną zachętę dla osób niepełnosprawnych do podejmowania aktywności zawodowej, jak i społecznej zamiast biernego egzystowania wyłącznie w charakterze odbiorcy świadczeń socjalnych, który to wizerunek utrwala w świadomości społeczeństwa, w tym potencjalnych pracodawców - model segregacyjny oparty na wykluczeniu osób niepełnosprawnych z codziennego aktywnego życia".

Czytaj więcej

Wysokość składki OC uzależniona będzie od liczby wykroczeń. Już od 17 czerwca

Paweł Wdówik,Paweł Wdówik - sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej i pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych potwierdził, że aktualnie trwają prace resortu z udziałem PFRON-u (Polski Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) nad głównymi założeniami projektu o nazwie "Program samochodowy". Celem jest wypracowanie rozwiązania pozwalającego na uzyskanie państwowego dofinansowania do zakupu pojazdu przez osoby z niepełnosprawnością ruchową. Pomoc przeznaczona ma być dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – dysfunkcją narządu ruchu lub słuchu. Wsparcie ma wynieść 10 tys. zł (dla osób mających trudności w poruszaniu się) i 4 tys. zł (dla osób z dysfunkcją słuchu). Pilotażowy program "Aktywny samorząd" ma zapewnić jeszcze pomoc w uzyskaniu prawa jazdy osobom ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu lub słuchu, w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, w utrzymaniu sprawności technicznej skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym. Na chwilę obecną więcej szczegółów projektu nie jest znana. "Trwają obecnie prace projektowe w tym zakresie" - tłumaczy ministerstwo, co oznaczać może, że wypracowanie rozwiązań zajmie sporo czasu.

Czytaj więcej

Moda na SUV-y wciąż nie przemija