Nowością jest wprowadzanie definicji stacji ładowania oraz doprecyzowuje przepisy dotyczące stacji ładowania, które powinny podlegać kontrolom przeprowadzanym przez UDT. Ponadto wprowadza również obowiązek uzyskiwania indywidualnych kodów identyfikacyjnych dla operatorów ogólnodostępnych stacji ładowania i dostawców usługi ładowania, operatorów stacji gazu ziemnego i operatorów stacji wodoru oraz doprecyzowuje zasady funkcjonowania rejestru Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych (EIPA). Są też przepisy dotyczące amortyzacji pojazdów niskoemisyjnych oraz pojęcia i regulacji mających na celu rozwój infrastruktury tankowania wodoru.

Czytaj więcej

Za 1,9 mld zł rząd chce usprawnić ładowanie e-aut

Podpis złożony pod nowelizacją ustawy zwiększa uprawnienia kierowcom posiadającym prawo jazdy kategorii B. Teraz będą oni mogli prowadzić pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. „Pojazdem samochodowym zasilanym paliwami alternatywnymi o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t oraz nieprzekraczającej 4250 kg, jeżeli przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej 3,5 t wynika z zastosowania paliw alternatywnych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, a informacja o tym przekroczeniu jest odnotowana w dowodzie rejestracyjnym, pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 2 lat” – zapisano w ustawie. Warunkiem będzie jednak posiadanie prawa jazdy minimum od dwóch lat, a jednostki napędowe w takich autach będą elektryczne, wodorowe lub zasilane gazem CNG, LNG i LPG.

Czytaj więcej

Tesla nie chce niemieckich pieniędzy

- Nowelizacja potencjalnie przyniesie dla rynku e-mobility szereg pozytywnych zmian. Nowe przepisy m.in. ułatwią wdrażanie stref czystego transportu w polskich gminach, wprowadzają dedykowaną procedurę instalacji ładowarek w budynkach wielorodzinnych, czy też umożliwiają osobom posiadającym prawo jazdy kategorii B kierowanie elektrycznymi samochodami dostawczymi o DMC do 4,25 tony – komentuje Jan Wiśniewski, Kierownik Centrum Badań i Analiz, Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych. Przepis zwiększający uprawnienia kierowców posiadających prawo jazdy kat. B, znacząco ułatwi promocję elektrycznych lub wodorowych samochodów dostawczych, które charakteryzują się większą masą własną przez ciężki zestaw akumulatorów. - Nowelizacja wchodzi w życie o wiele za późno. Nowelizacja nie rozwiązuje wszystkich problemów natury legislacyjnej, które opóźniają rozwój rynku pojazdów elektrycznych w Polsce. Miejmy nadzieję, że kolejne, niezbędne zmiany - m.in. w zakresie przyspieszenia procedury przyłączeniowej stacji ładowania do sieci elektroenergetycznej - staną się przedmiotem kolejnej nowelizacji przepisów już w 2022 r. – podsumowuje Wiśniewski. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z zastrzeżeniem odrębnego terminu wejścia w życie części wskazanych w ustawie regulacji. Wynika to z faktu, że wprowadzanie poszczególnych rozwiązań będzie stopniowe i zakończy się w 2028 r.

Czytaj więcej

DHL Express przesiada się na elektryczne Volkswageny