Wprowadzenie nowelizacji prawa o ruchu drogowym ma uporządkować bazę centralnej ewidencji pojazdów, w której figuruje tysiące samochodów niejeżdżących po drogach, a wpływających na ogólne statystyki np. o średnim wieku parku pojazdów w kraju. „Zapewni to aktualność danych właścicieli aut w centralnej ewidencji pojazdów, na której bazują m.in. policja i inne służby. Tym samym rozwiązany zostanie problem nakładania mandatów na osoby, które już nie są właścicielami pojazdów” – tłumaczą pomysłodawcy. Nowe wytyczne dotyczą właścicieli samochodów zarejestrowanych do 14 marca 2005 roku. Wyjątkiem od reguły są osoby, które mają auta zarejestrowane na siebie, wykupione ubezpieczenie OC i ważne badanie techniczne. Wyrejestrowane zatem zostaną samochody, które nie mają ważnych badań technicznych i ubezpieczenia OC, zostały zarejestrowane przed 14 marca 2005 r. i nie były aktualizowane w bazie przez ostatnie 10 lat.

Czytaj więcej

Dziadkowie za kierownicą. W 2050 r. 50 proc. kierowców będzie powyżej 50-ki

„Decyzje o rejestracji pojazdu wydane przed dniem 14 marca 2005 r. dotyczące pojazdów nieposiadających ważnego okresowego badania technicznego, w stosunku do których ich posiadacze nie dopełnili obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, jeżeli pojazd im podlega, przez okres dłuższy niż 10 lat, przypadający bezpośrednio przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, wygasają z dniem 10 czerwca 2024 r.” – zapisano w nowelizacji. Wraz z nowymi przepisami wprowadzono 30 dniowy obowiązek przerejestrowania samochodu po jego zakupie, który zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2024 roku. Obecnie w urzędzie trzeba jedynie zgłosić nabycie lub zbycie pojazdu, ale obowiązku przerejestrowania auta nie ma.

Od przyszłego roku za brak przerejestrowania samochody grożą kary pieniężne. 500 zł grzywny otrzyma właściciel pojazdu, który w terminie 30 dni nie złożył wniosku o rejestrację pojazdu. 250 zł kary przypadnie dla właściciela pojazdu zarejestrowanego, który nie zawiadomił starosty o zbyciu pojazdu. Najwyższy wymiar kary – 1000 zł otrzyma przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami.

Czytaj więcej

Nowa chińska marka motoryzacyjna pojawi się na polskim rynku