Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad projektem dotyczącym wodoru

Brak przepisów dotyczących wymagań technicznych eksploatacji i naprawy stacji wodoru, to znacząca przeszkoda dla rozwoju tego rodzaju nośnika energii. To może się zmienić, Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad nowym projektem rozporządzenia.

Publikacja: 17.02.2022 12:16

Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad projektem dotyczącym wodoru

Foto: AdobeStock

Wprowadzone zostaną przepisy dotyczące eksploatacji, modernizacji i naprawy stacji wodoru, w tym tych o charakterze mobilnym. Dodatkowo wskazane zostaną obowiązki operatorów stacji wodoru w zakresie prawidłowej eksploatacji stacji oraz ponoszenia odpowiedzialności za ich stan techniczny. Nie zabraknie również wymagań technicznych dla podstawowych urządzeń zlokalizowanych na stacji oraz wymagań dla urządzeń metrologicznych do pomiaru wodoru. Kolejnym celem projektu ustawy jest określenie warunków realizacji uprawnień konkretnych urzędów państwowych w zakresie kontroli spełniania przez operatorów stacji wodoru wymagań technicznych dotyczących stacji, rodzaju badań technicznych, które mają obowiązek być przez nie przeprowadzone oraz wysokości opłat pobieranych przy tym przez urzędy państwowe.

Czytaj więcej

Unia Europejska zapowiada bardziej surowe testy emisji spalin dla hybryd plug-in

Istotna rola tego projektu wynika, z dużego zaangażowania w ostatnim czasie kraju w rozwój i promocję paliwa wodorowego. Warto przypomnieć, że zgodnie z planami zawartymi w przyjętej w dniu 2 listopada 2021 r. przez Rząd RP „Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do roku 2040 (PSW)”, do 2025 roku mają powstać w Polsce 32 stacje wodoru, zaś do 2030 roku nastąpi dalszy rozwój tej infrastruktury. Ponadto dostępne prognozy sugerują, że do 2030 roku w eksploatacji będzie od 70 200 do 140 500 samochodów osobowych, od 630 do 1260 autobusów oraz od 12 140 do 24 280 ciężarówek napędzanych wodorem. Prace nad tym rozporządzeniem nie są przypadkowe. Problem związany z wodorem jest obecny w wielu państwach Unii Europejskiej. Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (AFID – Alternative Fuels Infrastructure Directive), kraje członkowskie, które postanowią przewidzieć w swoich krajowych założeniach publicznie dostępne punkty tankowania wodoru, do końca 2025 roku muszą przygotować odpowiednią infrastrukturę tankowania tego paliwa.

Czytaj więcej

Ekologiczna opona Goodyear wykonana m.in. z popiołu z łusek ryżu

Kształt rozporządzenia jest oparty m.in. na bułgarskim projekcie rozporządzenia w sprawie procedur projektowania, budowy, oddawania do eksploatacji i kontroli stacji tankowania pojazdów napędzanych wodorem oraz jest wzorowane na regulacjach krajowych m.in. treści rozporządzenia Ministra Energii z dnia 16 września 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań technicznych dla stacji gazu ziemnego (Dz.U. 2019 poz. 1757) oraz rozporządzenia Ministra Energii z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie wymagań technicznych dla stacji ładowania i punktów ładowania stanowiących element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego (Dz.U. 2019 poz. 1316). Jak podaje Resort wprowadzenie wodoru ma szanse wpłynąć na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczości w kraju. Wiele dużych przedsiębiorstw z branży paliwowej i energetycznej jest zdecydowanych do nakierowania swoich działań na politykę niskoemisyjności i wykorzystywanie paliw alternatywnych. W to wlicza się m.in. budowa stacji tankowania wodoru (również ich mobilnych wariantów). Zainteresowani są tym choćby PKN Orlen S.A., Lotos S.A. czy ZE PAK S.A. Ta ostatnia planuje zbudować stacje w Warszawie i Koninie.

Czytaj więcej

Europa chce więcej „zielonych” części

Budowa stacji napełniania wodoru, według Ministerstwa, da również impuls do rozwoju sektora MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwa), które dzięki powstającym stacjom, zaczną inwestować w transport wodorowy. Kolejnym pozytywnym trendem ma być również upowszechnienie transportu wodorowego wśród społeczeństwa, biorąc pod uwagę w pierwszej kolejności komunikację miejską, a w dalszej perspektywie również transport prywatny. W rozporządzeniu jasno zaznaczono również kwestię badań technicznych. Podlegać im będą wyłącznie stacje wodoru całkowicie zmontowane i przygotowane do eksploatacji. Jednostkami zobligowanymi do przeprowadzenia badań technicznych w terminie 30 dni od dnia złożenia przez operatora stacji wodoru kompletnego wniosku o ich przeprowadzenie będzie UDT lub TDT. Po zakończeniu inspekcji zostanie sporządzony raport. Podobna procedura będzie obowiązywała przy remontach czy naprawach. Zgodnie z założeniami rozporządzenia, wejdzie ono w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Jeżeli się tak stanie to w Polsce zostaną wprowadzone regulacje zasad funkcjonowania infrastruktury służącej do tankowania pojazdów wodorem.

Ekologia
Chińczycy mają sposób na tani wodór. To wywróci rynek do góry nogami
Ekologia
Silnik diesla zasilany wodorem. To osiągnięcie Politechniki Krakowskiej
Ekologia
Strefy Czystego Transportu – spójrzmy na fakty
Ekologia
Nowe badanie UE. Przez ostatnie 12 lat nie odnotowano redukcji emisji CO2
Ekologia
Miłosz Jakubowski: Strefa Czystego Transportu – nie taka straszna, jak ją malują