Według tego dziennika grupa samochodowa chce likwidować miejsca pracy wykorzystując nowy system, który pozwala pracodawcy rozstawać się z pracownikami bez wręczania wypowiedzenia czy w ramach zwolnień grupowych. Zastosowanie RCC wymaga jednak zgody większości zatrudnionych.

Franck Don z CFTC potwierdził, że ten system będzie omawiamy 9 stycznia na posiedzeniu rady pracowniczej. — Chcemy poznać warunki towarzyszące, finansowe i inne proponowanego rozwiązania, zanim ogłosimy swe zdanie — dodał. Z kolei według Jean-Pierre Merciera z CGT, cytowanego przez ten dziennik, nowa procedura pozwoli firmie samochodowej łatwiej rozstawać się z pracownikami, a dyrekcja chce ją wprowadzić od 1 lutego.

Szef działu kadr w PSA, Bruno Bertin potwierdził dziennikowi, że partnerzy społeczni otrzymali rozpiski o planowanych działaniach, odmówił tylko podania, które zakłady i ilu pracowników mają dotyczyć.

Sysstem RCC pozwala dostosowywać wielkość zatrudnienia i dobór pracowników zgodnie z ich kwalifikacjami, zwiększać albo zmniejszać je zależnie od koniunktury bez wręczania wypowiedzeń. Według CFDT zatrudnienie w PSA zmalało od 2013 r. o 3 tys. osób

– Trochę dziwię się, że PSA może korzystać i korzysta z takiego rozwiązania — stwierdził sekretarz generalny lewackiego związku Force Ouvriere, Jean-Claude Mailly. — Ostatnio wizytowałem sporo fabryk PSA, pracują pełna parą z dużą liczbą pracowników tymczasowych, więc zanim zaczną likwidować miejsca pracy powinni spojrzeć na to inaczej. Jego zadaniem. system RCC pozwoli firmie unikać stosowania punktow systemu bardziej chroniącego miejsca pracy PSE.