Rodziny Porsche i Piechów doszły do porozumienia od odkupieniu części z 14,7 proc. należących do patriarchy rodu Piechów w spółce Porsche Automobil Holding SE, wykorzystując prawo  pierwokupu – stwierdza komunikat holdingu. Nie podano dokładnie, jaka część zmieniła właściciela.