54 proc. akcjonariuszy uczestniczących w walnym zgromadzeniu zagłosowało przeciwko wypłaceniu prezesowi 7,2 mln euro za 2015 r. W sumie tej znajduje się płaca zasadnicza 1,23 mln, część ruchoma 1,78 mln i pakiet opcji na akcje i bonusów z dorocznym terminem realizacji 4,18 mln euro.

„Rada administracyjna zaaprobowała utrzymanie postanowionego wynagrodzenia dla prezesa — dyrektora generalnego za 2015 r. Rada powierzyła komisji ds. wynagrodzeń misję oceny użytecznych zmian w strukturze wynagrodzenia za rok 2016 i następne lata” — stwierdza oficjalny komunikat Renaulta o posiedzeniu rady po zakończeniu WZA, bez obecności zainteresowanego.

Podczas WZA założyciel firmy doradzającej akcjonariuszom Proxinvest, Pierre-Henri Leroy skrytykował otwarcie apanaże C. Ghosna. — To niedopuszczalne. Ten brak przykładności jest nie do przyjęcia. Ma pan ogromne zalety, ale nie ma pan zalety dawania przykładu — powiedział pod adresem prezesa.

Ten odpowiedział mu, że jego wynagrodzenie wchodzi w kompetencje rady administracyjnej. — Rada nie głosuje na podstawie kaprysu, ma do tego delegację z pańskiej strony. To rada ocenia osoby, które pragnie do kierowania przedsiębiorstwem. To rada ocenia, czy sposób wynagradzania prezesa-dyrektora generalnego jest zgodny z jego wysiłkami i talentami — wyjaśnił.

Wynagrodzenie szefów firm nie jest regulowane przepisami, ale powinno odpowiadać zaleceniom zawartym w kodeksie organizacji pracodawców AFEP- MEDEF. Wcześniej WZA w PSA przyjęło znaczną większością głosów uchwałę o podwyżce uposażenia prezesa Carlosa Tavaresa, która w marcu wywołała kontrowersje.