Wynika z niej, że spółka, rekomendując podział zysku, będzie przedkładała propozycję wypłaty dywidendy w kwocie nie wyższej niż 60 proc. skonsolidowanego zysku netto grupy, tak samo jak w polityce dywidendy na lata 2014-2016. – Wniosek zarządu dotyczący podziału zysku w danym roku obrotowym, w tym wypłaty dywidendy w wysokości określonej na ww. zasadach wynikających z przyjętej polityki, zależeć będzie dodatkowo od planów inwestycyjnych spółki, istniejących zobowiązań (w tym ograniczeń wynikających z warunków umów dotyczących finansowania pozyskiwanego przez spółkę), a także oceny perspektyw rozwoju spółki w określonej sytuacji rynkowej dokonanej przez zarząd i radę nadzorczą – wyjaśniono w komunikacie.

Jednocześnie zarząd spółki zarekomendował przeznaczenie na wypłatę dywidendę 10,1 mln zysku z 109,4 mln zł zysku za 2016 rok, co daje to 0,71 zł na jedną akcję. Pozostała cześć zysku zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy, Przy obecnym kursie wynoszącym około 324 zł daje to stopę dywidendy na poziomie 0,2 proc.

Proponowany dzień prawa do dywidendy to 30  czerwca, a dzień jej wypłaty 14 lipca 2017 roku. Przed rokiem spółka tez wypłaciła  0,71 zł  dywidendy na akcję.

W środę przed południem  za akcje Inter Carsu płacono około 324 zł, o co oznacza spadek o 0,6 proc. względem ceny odniesienia z poprzedniej sesji.