Właśnie oddano do użytku ponad 16 km drogi krajowej nr 18 na zachodzie Polski, która dzięki przebudowie nareszcie zyskała status autostrady. To trasa, która prowadzi do Bolesławca do przejścia granicznego w Olszynie i do niedawna zbudowana była z betonowych, krzywo ułożonych płyt, które pamiętały jeszcze lata 30-te ubiegłego stulecia. W ramach modernizacji drogi wymieniono zdegradowaną nawierzchnię na nową betonową z jezdnią poszerzoną do 11 m. A żeby było bardziej ekologicznie materiał z rozbiórki, po segregacji i obróbce, wykorzystany został do podbudowy nowej drogi.

Czytaj więcej

Zakończono najtrudniejszy etap budowy trasy S1

Przebudowa jezdni południowej DK18, na odcinku 70 km pomiędzy Olszyną i Golnicami, w kierunku Wrocławia, jest drugim etapem prac związanych z dostosowaniem tej drogi do parametrów autostrady. Pierwszym była budowa jezdni północnej DK18 o parametrach autostradowych, w kierunku granicy państwa w Olszynie, w latach 2004-2007. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla południowej jezdni przyszłej A18 została wydana już w 2011 r., jednak dopiero decyzja z sierpnia 2018 r. zapewniła finansowanie i umożliwiła realizację inwestycji. Starą drogę krajową nr 18, a obecnie jej nitkę południową, wybudowali Niemcy w latach 30. XX wieku. Stanowiła ona fragment autostrady Berlin – Wrocław. I właśnie tą jezdnię sukcesywnie oddajemy po przeprowadzonej modernizacji jako pełnoprawną autostradę.

Czytaj więcej

Alfa Romeo Giulia: Chciałbym ją mieć