W 2020 roku na autostradzie A1 zaczęły pojawiać się nierówności drogi. Wykonawca na ponad 300 metrowym odcinku wykonał doraźne zabiegi naprawcze, tak aby zminimalizować nierówną nawierzchnię w tym miejscu. Zabiegi zaradcze jednak nie wystarczyły. GDDKiA wezwała wykonawcę do przygotowania programu naprawczego i po jego zatwierdzeniu realizację. Wykonawcą tego odcinka autostrady A1 było konsorcjum firm Konsorcjum firm: Berger Bau Polska sp. z o.o. oraz Berger Bau SE.

Czytaj więcej

Budowa drogi S11 rozpoczęła się w 2015 r. Teraz czeka na decyzję środowiskową

W grudniu 2022 roku został przygotowany przejazd technologiczny pomiędzy jezdniami. Dzięki temu możliwe jest wprowadzenie zastępczej organizacji ruchu na czas niezbędnych robót. Zamknięta zostanie jezdnia w kierunku północnym na odcinku około 500 metrów, a ruchu przeniesiony będzie na nitkę w przeciwną stronę. Kierowcy do swojej dyspozycji będą mieli po jednym pasie w każdym z kierunku. Dla bezpieczeństwa ruchu, zostanie wprowadzone ograniczenie prędkości do 80 km/h na odcinku w rejonie robót oraz do 60 km/h w miejscach przejazdu na drugą jezdnię.

Naprawa drogi obejmie rozbiórkę istniejącej nawierzchni, budowę dodatkowych sączków odwadniających, wymianę: gruntu podłoża oraz całej konstrukcja jezdni. W kolejnym kroku zostanie ułożona nowa nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej, wykona szczeliny dylatacyjne pomiędzy nawierzchnią betonową i asfaltową. Na koniec zostaną wprowadzone bariery ochronne i oznakowanie poziome i pionowe. Prace naprawcze według wykonawcy mają zakończyć się w październiku 2023 r. 

Czytaj więcej

Mercedes AMG SL 63: Misja do wykonania