Zgodnie z pierwotnym założeniem wniosek na tak zwaną decyzję środowiskową miał być złożony do połowy ubiegłego roku. Jednak w tzw. Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) oraz m.in. materiałach do wydania decyzji środowiskowej znaleziono elementy wymagające poprawy, mimo że ich przygotowanie zostało zgłoszone już w 2018 roku firmie Complex Projekt. Jak wskazuje Dyrekcja rozpoczęcie prac nad drogą S11 rozpoczęło się wraz z wprowadzeniem Programu Budowy Dróg Krajowych we wrześniu 2015 r. Pół roku później, w lutym 2016 r. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zatwierdziło program inwestycji, dzieląc budowę trasy na dwa odcinki realizacyjne.

Czytaj więcej

Powstaną dwie nowe drogi ekspresowe. Skończą się korki na drogach krajowych

Pierwszy objął tzw. obwodnicę Tarnowskich Gór, drugim był odcinek od granicy woj. śląskiego i opolskiego do obwodnicy Tarnowskich Gór. Obwodnica Tarnowskich Gór o szacowanej długości ok. 25 km powinna zaczynać się między Tworogiem i Lublińcem, zostać przeprowadzona wzdłuż granicy miasta i kończyć na węźle Piekary Śląskie istniejącej autostrady A1. Odcinek od granicy woj. opolskiego - szacowany na 36,1 km - ma być zbliżony do obecnie eksploatowanej drogi krajowej nr 11. Dla obu odcinków opracowano cztery warianty przebiegu trasy.

Konsultacje społeczne projektu miały miejsce w 2019 roku. Skorygowano wówczas przebieg trasy na długości w rejonie Jeżowej ze względu na zachowanie wymaganej strefy ochronnej od gniazd bielika zwyczajnego. Korekcji dokonano również w okolicach wsi Tworóg i Świerklaniec. W najbliższych miesiącach GDDKiA złoży do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wniosek o wydanie decyzji środowiskowej, w którym wypracowane warianty zostaną wskazane jako preferowane. Dyrekcja przypomina również, że przed wydaniem decyzji środowiskowej zostanie ponownie zapewniony udział społeczeństwa.

Czytaj więcej

BMW pozazdrościło Toyocie i zbudowali samochód, którego nie da się kupić