Skonsolidowany zysk netto koncernu BP po pierwszym kwartale wyniósł 8,2 mld dolarów. –To był dobry kwartał pod względem wyników, także w odniesieniu do rozpoczętych przez koncern projektów wychwytywania i segmentacji wodoru, a także magazynowania dwutlenku węgla w Wielkiej Brytanii – przekazał cytowany w komunikacie dyrektor generalny Bernard Looney.

Czytaj więcej

Inspekcja Transportu Drogowego będzie jeździć BMW. Radiowozy za 7 mln zł

Osiągnięty przez koncern wynik jest niewątpliwym sukcesem. Wyjście z Rosji, w tym również rezygnacja z projektów wydobywczych prowadzonych wspólnie z Rosnieftem, skutkowało obciążeniem przed opodatkowaniem w wysokości 25,5 miliarda dolarów. Pakiet akcji, które posiadało BP w rosyjskim koncernie paliwowym (19,75 proc.) został wyceniony na zero. Ponadto konieczne było dokonanie odpisów na utratę potencjalnych zysków z ropy naftowej i gazu ziemnego pozyskiwanych w Rosji. BP w lutym tego roku ogłosiło swój plan na średnioterminowy (do 2030 r.). Zgodnie z nim nacisk inwestycyjny zostanie położony na odnawialne źródła energii, jak też na węglowodory, które nadal są pożądanym surowcem. Finansowanie nowych projektów jest możliwe dzięki zyskom z wydobycia i handlu ropą naftową i produktami ropopochodnymi oraz gazem ziemnym. W Polsce BP posiada blisko 570 stacji w tym około 50 w lokalizacjach przy autostradach i drogach szybkiego ruchu.

Czytaj więcej

Rolls-Royce Wraith: Dwanaście Rollsów na pożegnanie