– Trasy te są częścią planu łączenia w jedną, spójną sieć komunikacyjną polskiego rusztu drogowego – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, podczas wizytacji inwestycji. Według ministra budowy Północnej Obwodnicy Krakowa (POK) i trasy S7 są "zbiorem wszystkich możliwych problemów i komplikacji, a przede wszystkim wielkich wyzwań technologicznych". Dyrektor krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Tomasz Pałasiński, wskazał, że bieżący rok będzie czasem intensywnych prac na budowach dróg S7 i S52. Zgodnie z jego zapewnieniami budowa Północnej Obwodnicy Krakowa w ciągu S52 przekroczyła 60 proc. zaawansowania, a na budowie S7 stan zaawansowania to blisko 30 proc.

Czytaj więcej

Oddana w sierpniu Trasa Łagiewnicka w Krakowie przecieka w 40 miejscach

Obie inwestycje stanowią wyzwanie, gdyż ich budowy odbywają się na terenie zurbanizowanym z gęstą siecią dróg lokalnych, linii kolejowych i różnego rodzaju infrastruktury technicznej. Z tego powodu w ciągu dróg zaplanowano łącznie 50 obiektów inżynieryjnych oraz dwa tunele. W ciągu drogi ekspresowej S52 (przebiegającej na terenie miasta i gmin Zielonki oraz Wielka Wieś) powstaje dwujezdniowa droga o długości ok. 12,5 km na odcinku od węzła Modlnica (z rozbudową węzła) do węzła Kraków Mistrzejowice (bez węzła). Przewidywany termin oddania całej tej inwestycji do użytku określono na wrzesień 2024 roku. Wartość prac budowlanych wynosi w tym przypadku prawie 1,9 mld zł, a łączny koszt realizacji to prawie 2,4 mld zł.

Czytaj więcej

Toyota RAV4 GR Sport: Bardziej na sportowo

W ostatnich miesiącach na odcinku od węzła Widoma (bez węzła) do włączenia do węzła Kraków Nowa Huta o długości 18,3 km w ciągu drogi S7, prowadzone były prace związane z przebudową sieci energetycznych, teletechnicznych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazociągów i wodociągów. Ponadto, prowadzono zróżnicowane prace na 39 mostach, wiaduktach i estakadach, które powstają na całej trasie. Budowana nad torami kolejowymi, rzeką Dłubnią i ul. Morcinka (estakada ma długość ok. 1,5 km). Będzie to najdłuższy tego typu obiekt w Małopolsce. Planowany termin zakończenia tej inwestycji to listopad 2024 roku. Wartość prac budowlanych wynosi ponad 1,8 mld zł, a łączny koszt realizacji przekracza 2,3 mld zł.