- Przypominamy o zbliżającym się terminie składania wniosków o zwrot kaucji za urządzenia viaBOX (OBU) oraz środków z umów zawartych w systemie viaTOLL – informuje Krajowa Administracja Skarbowa. Dyspozycję zwrotu środków pozostałych w wygaszonym systemie viaTOLL można złożyć bowiem tylko do końca miesiąca, czyli do 30 września 2022 r.

Czytaj więcej

Kolejna podwyżka opłat za przejazd autostradą A2. Druga w tym roku

Jak informuje Krajowa Administracja Skarbowa, użytkownicy systemu viaToll mogą składać wnioski o zwrot kaucji lub sald w ciągu 12 miesięcy liczonych od 30 września 2021 r., co wynika z art. 12 ustawy z 6 maja 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Nieodebrane środki na kontach w systemie viaTOLL oraz kaucje za urządzenia zostaną przekazane do Krajowego Funduszu Drogowego. Osoby, które chcą zwrotu kaucji mają przesłać formularz reklamacyjny na adresy wskazane na stronach KAS lub złożyć dyspozycję zwrotu salda lub kaucji w swoim internetowym koncie klienta. Więcej informacji można też uzyskać w telefonicznym centrum obsługi klienta e-TOLL.

Czytaj więcej

Lexus NX: Nowy, lepszy, przyciągający wzrok