Zgodnie z doniesieniami Rzeczpospolitej, rząd pracuje nad nowelizacją prawa o ruchu drogowym – wynika z wykazu prac legislacyjnych. Projekt przewiduje jazdę dzieci i młodzieży z opiekunami lub rodzicami. Jednak nie każdy będzie do tego upoważniony. Opiekunowie będą musieli spełnić ustalone wymagania. Według Tomasza Matuszewskiego, wicedyrektora Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie, im większa i lepsza opieka nad młodym kierowcą, tym więcej bezpieczeństwa na drogach. Brak praktycznej nauki jazdy pozostaje wciąż wielkim problemem – podał TVN24 Biznes.

Czytaj więcej

Tunel na Zakopiance z kolejnymi opóźnieniami

Zgodnie z projektem nowelizacji, pytania egzaminacyjne oraz wchodzące w skład scenariusze, wizualizacje i opisy sytuacji drogowych zatwierdzonych przez Ministra Infrastruktury oraz pytania w teście egzaminacyjnym nie będą już publicznie dostępne w rozumieniu przepisów ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Ma to być sposób na sprawdzenie praktyczniej znajomości przepisów oraz zasad panujących na drogach, a nie wykutych na pamięć odpowiedzi. Kolejną nowością będzie wprowadzenie jednoznacznych błędów popełnionych podczas egzaminu na prawo jazdy, które skutkować będą natychmiastowym przerwaniem egzaminu.