W Brukseli uznano, że polskie plany inwestowania w infrastrukturę ładowania pojazdów elektrycznych i tankowania wodoru dla pojazdów bezemisyjnych i niskoemisyjnych są zgodne z unijnymi zasadami pomocy państwa. A w dodatku ,zgodnie z celami KE zawartymi w Zielonym Ładzie, przyczynią się do zmniejszenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń, bez nadmiernego zakłócania konkurencji na rynku wspólnotowym. Zdaniem Margrethe Vestager wiceprzewodniczącej KE odpowiedzialnej za politykę konkurencji program będzie promował paliwa alternatywne i zachęcał konsumentów do korzystania z bardziej ekologicznych pojazdów. W planach jest budowa infrastruktury ładowania pojazdów na trasach należących do transeuropejskich sieci transportowych (TEN-T), ale również i na innych drogach w Polsce.

Czytaj więcej

Nowa fabryka baterii Volkswagena może powstać w Polsce

Na ten cel na lata 2021-2025 zostało przeznaczonych 173 mln euro (800 mln zł). Sam program składa się z dwóch części: 151 mln euro (700 mln zł) zostanie przeznaczone na inwestycje w stacje ładowania pojazdów elektrycznych, ze szczególnym naciskiem na stacje szybkiego ładowania i infrastrukturę ładowania poza miastami. 22 mln euro (100 mln zł) ma zostać wydane na budowę publicznie dostępnych stacji tankowania wodoru w ramach projektu pilotażowego. Pilotaż pozwoli na zebranie danych rynkowych i biznesowych dotyczących sektora mobilności wodorowej w Polsce.

Czytaj więcej

Polska stała się liderem elektromobilności

Wsparcie w ramach programu będzie miało formę dotacji bezpośrednich i będzie ograniczone do 50 proc. zatwierdzonych kosztów inwestycji. Program jest otwarty dla wszystkich podmiotów gospodarczych spełniających określone normy, na przykład pod względem interoperacyjności infrastruktury. Wnioskodawcy będą musieli spełniać kryteria związane z wymogami dotyczącymi wykonalności projektów, w tym zapewnić odpowiednią lokalizację wspieranej infrastruktury. Wnioski zostaną zweryfikowane w ramach otwartej i przejrzystej procedury, maksymalna kwota pomocy na jednego beneficjenta zostanie ograniczona a ze znacznej części budżetu będą mogły skorzystać jedynie firmy małe i średnie. Europejski Zielony Ład został zatwierdzony w grudniu 2019 roku i określa, w jaki sposób Europa ma stać się do 2050 r. pierwszym neutralnym dla klimatu kontynentem. Aby jednak tę neutralność osiągnąć, konieczne będzie ograniczenie emisji w sektorze transportu do 2050 r. o 90 proc.