Ropę, gaz i węgiel mógłby zastąpić wodór. 800 mln euro na rozwój

Zgodnie z założeniami Krajowego Planu Odbudowy (KPO), na wdrożenie gospodarki wodorowej, dostosowanie prawa regulującego zasady wykorzystania wodoru, budowę infrastruktury zabezpieczone jest 800 milionów euro.

Publikacja: 19.06.2022 07:26

Ropę, gaz i węgiel mógłby zastąpić wodór. 800 mln euro na rozwój

Foto: Adobe Stock

- Upowszechnienie stosowania wodoru może ułatwić Polsce uniezależnienie się od importu paliw kopalnych oraz zapewnić bezpieczeństwo energetyczne. Ropę, gaz i węgiel mógłby zastąpić wodór. W ramach KPO został on ujęty w reformie polegającej na poprawie warunków rozwoju technologii wodorowych oraz innych gazów zdekarbonizowanych, a także inwestycji w technologie wodorowe, wytwarzanie, magazynowanie i transport wodoru - poinformował minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda. Minister podkreślił również, że pozyskiwany w ekologiczny sposób wodór ma szanse zrewolucjonizować energetykę i pozwolić światu na wyzwolenie się od monopolistycznych dostaw gazu ziemnego z Rosji. Jest to istotny temat, gdyż wojna w Ukrainie wpłynęła na rozpoczęcie procesu zmian w polityce energetycznej wielu krajów Europy.

- W budżecie KPO zabezpieczyliśmy 800 mln euro na wdrożenie gospodarki wodorowej opartej na wodorze niskoemisyjnym i odnawialnym. Obecnie jesteśmy trzecim producentem tego surowca w Unii Europejskiej - stwierdził Grzegorz Puda. Ponadto wyjaśnił, że zaplanowane działania obejmują stworzenie strategicznych podstaw do wdrażania gospodarki wodorowej w Polsce. "Polegają też na dostosowaniu obecnych oraz uchwaleniu nowych aktów prawnych, które uregulują zasady wykorzystania wodoru w różnych sektorach gospodarki, a także stworzenie infrastruktury do produkcji, przesyłu, tankowania i magazynowania wodoru. Część zaplanowanych przez nas działań została już zrealizowana" - zaznaczył Puda.

Czytaj więcej

Ford stawia na ekologię. Wykluczenie wody pitnej przy produkcji, redukcja odpadów

W ubiegłym roku Rada Ministrów przyjęła Polską Strategię Wodorową do roku 2030 z perspektywą do 2040 roku. Ponadto zaczęła obowiązywać również nowelizacja ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz ustawa o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Kolejnym krokiem ku popularyzacji wodoru są prace Ministerstwa Klimatu i Środowiska, których celem jest uregulowanie rynku oraz wdrożenie mechanizmów wsparcia przy produkcji i wykorzystywania niskoemisyjnego wodoru. Grzegorz Puda zaznaczył również rolę programu Zielony Transport Publiczny, w którym do wykorzystania było 1,2 miliarda złotych, które zostały wykorzystane przed upływem terminu na zgłaszanie wniosków.

Minister podsumował, że możliwości wykorzystania wodoru jako surowca, nośnika oraz magazynu energii sprawiają, że w przyszłości odegra on kluczową rolę w procesie transformacji klimatyczno-energetycznej polskiej gospodarki. Środki z KPO mają wspomóc osiągnięcie pozycji lidera w przypadku technologii wodorowych w Europie. Jak zakłada MFiPR jeszcze w tym roku do Polski powinny trafić pierwsze środki z KPO w wysokości 4 mld 219 mln euro (w tym 2,85 mld euro w części dotacyjnej i 1,37 mld euro z pożyczki). Ponadto Obecnie trwają prace nad tzw. konstytucją dla wodoru, która będzie zawierała pakiet ustaw i rozporządzeń niezbędnych dla funkcjonowania nowego sektora.

Czytaj więcej

6 tys. mniej aut w wieku poniżej 4 lat. Ceny wzrosły o ponad 32 proc.

- Upowszechnienie stosowania wodoru może ułatwić Polsce uniezależnienie się od importu paliw kopalnych oraz zapewnić bezpieczeństwo energetyczne. Ropę, gaz i węgiel mógłby zastąpić wodór. W ramach KPO został on ujęty w reformie polegającej na poprawie warunków rozwoju technologii wodorowych oraz innych gazów zdekarbonizowanych, a także inwestycji w technologie wodorowe, wytwarzanie, magazynowanie i transport wodoru - poinformował minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda. Minister podkreślił również, że pozyskiwany w ekologiczny sposób wodór ma szanse zrewolucjonizować energetykę i pozwolić światu na wyzwolenie się od monopolistycznych dostaw gazu ziemnego z Rosji. Jest to istotny temat, gdyż wojna w Ukrainie wpłynęła na rozpoczęcie procesu zmian w polityce energetycznej wielu krajów Europy.

Ekologia
Już w 2024 roku tymi samochodami nie wjedziesz do Warszawy
Materiał Promocyjny
Zwinny, wyrazisty i dynamiczny. SUV, który bryluje na europejskich salonach
Ekologia
Paliwa syntetyczne mogą uratować nas od elektromobilności
Ekologia
Dzięki nawigacji Google masz szansę zmniejszyć emisję CO2
Ekologia
Tylko Porsche 911 ocaleje z napędem spalinowym
Materiał Promocyjny
THE FUTURE OF FINANCE
Ekologia
Używane auta jak nowe. Renault będzie odnawiać kilkuletnie samochody
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej