Sprzedaż wzrosła o 8 proc. do 593 700 pojazdów, a po 9 miesiącach o 2,7 proc. do 4,49 mln, bo wzrost w Chinach i obu Amerykach pokrył spadek w Europie Zachodniej.

– Pojawiły się ponadto wyraźne oznaki ożywienia rynku w Niemczech, obecnym poziom zamówień jest wyraźnie większy niż w poprzednim miesiącu. — powiedział szef pionu sprzedaży, Jürgen Stackmann.