Zgodnie z komunikatem prasowym, GDDKiA z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POiIŚ) na lata 2014-2020 otrzymała na wszystkie projekty, ponad 43 miliardy złotych. Środki te zostały rozdysponowane w 92 procentach. Dyrekcja w ramach Programu zawarła 83 umowy na dofinansowanie inwestycji drogowych ze środków unijnych. Ich łączna wartość wynosi ponad 89 miliardów złotych, z czego tak zwane koszty kwalifikowane to 49,7 miliarda złotych. Wkład Unii Europejskiej to ponad 42 miliardy złotych. W ramach tych umów zakontraktowano już ok. 98 procent przyznanych środków.

Czytaj więcej

Budowę autostrady A1 rozpoczęto w 1978 r. Ukończono ją po 45 latach

Zawarte umowy przewidują budowę 2100 kilometrów dróg krajowych, w tym 158 kilometrów autostrad i 1738 kilometrów dróg ekspresowych. Dofinansowanie unijne do budowy ok. 27 kilometrowej ekspresówki S1, łączącej Oświęcim z Bielskiem-Białą jest ostatnią planowaną umową, która pozwoli na pełne wykorzystanie środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przyznanych na realizację projektów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Czytaj więcej

BMW X7 M60i: Coś więcej niż modernizacja