Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) opublikował raport z kontroli jakości paliw za 2022 rok. Wśród przebadanych paliw jest benzyna bezołowiowa, olej napędowy, gaz skroplony (LPG) oraz lekki olej opałowy. – Do badań pobraliśmy 1598 próbek paliw ciekłych - 833 próbek benzyny i 765 oleju napędowego, 317 próbek LPG i jedną próbkę lekkiego oleju opałowego - poinformował urząd. Podczas testów laboratoryjnych, specjaliści wykazali, że 21 próbek paliw ciekłych (19 oleju napędowego, dwie benzyny) nie spełniało wymogów, co stanowi 1,34 proc. – Odsetek zakwestionowanych próbek paliw w poszczególnych województwach był wyraźnie zróżnicowany – poinformował UOKiK. Najwięcej nieprawidłowości stwierdzono w województwach: świętokrzyskim (5,41 proc. zbadanych), mazowieckim (2,40 proc.) i podlaskim (2,38 proc.).

Czytaj więcej

Rosjanom zostały samochody z Chin i z własnej produkcji

UOKiK podał również, że w przypadku kontroli przedsiębiorców wybranych na podstawie m.in. informacji od kierowców, najwięcej nieprawidłowości stwierdzono w województwach: kujawsko‑pomorskim (7,14 proc. zbadanych), warmińsko-mazurskim (6,25 proc.) i zachodniopomorskim (4,88 proc.). W wyniku kontroli gazu skroplonego (LPG) inspektorzy zakwestionowali 10 próbek pobranych na stacjach paliw i w hurtowniach, co stanowi 3,15 proc. względem wszystkich przeprowadzonych badań tego nośnika energii. – Niewłaściwą jakość odnotowaliśmy w czterech województwach: małopolskim, mazowieckim, pomorskim i śląskim – podano. W podsumowaniu raportu zapisano, że „wojewódzcy Inspektorzy Inspekcji Handlowej wydali 11 decyzji o wycofaniu z obrotu paliw ze względu na znaczne przekroczenia wymagań jakościowych, informując o tych działaniach Inspekcję Ochrony Środowiska”. Zaznaczono też, że w 18 przypadkach inspektorzy zawiadomili organy ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z wprowadzeniem do obrotu paliw niewłaściwej jakości, a także poinformowali o wynikach inne organy, w tym Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, który wydaje koncesje na obrót paliwami, jak również Krajową Administrację Skarbową oraz Policję.

Czytaj więcej

RAM 1500 REV: Pickup z akumulatorem o rekordowej pojemności i zasięgu

Zadowalającą informacją jest fakt, że liczba nieprawidłowości stwierdzonej w badaniach jakości paliw jest coraz mniejsza. Należy zaznaczyć, że jeszcze w 2003 roku było to 30 proc. Analizy urzędu z 2022 roku wskazują na poprawę jakości próbek, gdyż zakwestionowano jedynie 1,5 proc. z nich. Wyjątkiem od reguły jest LPG. Wyniki badań jakości gazu skroplonego (LPG) w 2022 r. były gorsze w porównaniu z 2021 r. - zarówno na stacjach wybranych, jak i wylosowanych do kontroli. Jak poinformował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, odsetek próbek, które nie przechodzą pozytywnie testów laboratoryjnych, od 2016 r. utrzymuje się na poziomie poniżej 4 proc. - z wyjątkiem oleju napędowego w 2018 r., gdy norm nie spełniło 6,35 proc. próbek. "Jednak w kolejnym roku odsetek ten ponownie spadł" - zwrócił uwagę UOKiK.