Obecne zezwolenia na miejsce poprzednich, które straciły ważność kilka dni temu pozwalają na zamknięcie do 24 maja transakcji handlowych z tą grupą, a także tych, które są konieczne do dokonania cesji albo transferu zadłużenia, kapitału akcyjnego czy innych aktywów w Grupie GAZ - Gorkowskij Awtomobilnyj Zawod (Gorkowska Fabryka Samochodów).

Czytaj więcej

Nowe Audi i BMW nie pojadą pociągami do Chin. Przeszkodą wojna w Ukrainie

W styczniu resort finansów skrócił przedłużanie zezwoleń i licencji. Było to jedno z działań administracji USA mające zniechęcić Rosję do napadania na Ukrainę. W styczniu przedłużono je o 90 dni. W styczniu Amerykanie zapowiedzieli, że w przyszłości zezwolenia i udzielanie licencji będzie zależeć od dalszego postępowania Rosji. Z powodu rosyjskiej agresji na Ukrainę aktualnie nie zastaną przedłużone.

Biuro kontroli aktywów zagranicznych OFAC resortu finansów USA wystawia dwa rodzaje zezwoleń i licencji. Obydwa pozwalają na dokonywanie transakcji, które inaczej są niedozwolone. Zezwolenie generalne uprawnia do dokonywania pewnych rodzajów transakcji bez ubiegania się o pozwolenie na to. Zezwolenie konkretne to dokument OFAC na piśmie uprawniający daną osobę lub podmiot do zawarcia jednorazowej transakcji, będący odpowiedzią na pisemny wniosek o wydanie takiego zezwolenia. Od decyzji odmownej OFAC nie ma odwołania.

Czytaj więcej

Rynek nowych samochodów w Rosji topnieje. Łada o 64 proc. w dół