- Rezygnujemy do końca roku z gazu płynnego LPG, przygotowujemy infrastrukturę, kierunki importu po to, aby nie było importu z Rosji - powiedział Morawiecki, pytany na konferencji prasowej, dlaczego sejm odrzucił senacką poprawkę, zakładającą wprowadzenie zakazu importu gazu płynnego LPG z Rosji. – Polska przedstawiła najbardziej radykalny plan odejścia od rosyjskich surowców: ropy, gazu i węgla. Dodał, że LPG, czyli gaz używany przez ponad 3 mln użytkowników samochodów, a także do ogrzewania domów, będzie podlegał również tym samym ograniczeniom i restrykcjom, które zaproponowaliśmy wraz z radykalnym odejściem od węglowodorów – dodał Morawiecki.

Czytaj więcej

Mimo sankcji Continental wznawia produkcję opon w Rosji

W sejmie głosowano nad poprawkami senatu do ustawy "o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego". Senatorowie zaproponowali, by do ustawy zakładającej wprowadzenie zakazu importu i tranzytu przez Polskę węgla i koksu z Rosji, dołożyć również zakaz importu gazu płynnego LPG. Sejm postanowił jednak tę poprawkę odrzucić.

Zgodnie z danymi Polskiej Organizacji Gazu Płynnego, w 2020 r. zużycie LPG w Polsce było na poziomie 2,34 mln ton. Import natomiast wynosił 2 mln ton. Krajowa produkcja wyniosła ok. 0,53 mln ton, a eksport stanowił 0,2 mln ton. 65 proc. importu - ok. 1,3 mln ton, co odpowiadało ponad połowie krajowej konsumpcji - stanowił przywóz z Rosji. Z Białorusi pochodziło 3 proc. całego importu gazu płynnego w 2020 r.

Czytaj więcej

Stellantis wstrzymał produkcję w swojej fabryce w Rosji