Spółka Auto-Spa miała w I półroczu 4,3 mln zł przychodów, czyli podobnie jak w tym samym czasie przed rokiem. Strata netto wyniosła 127 tys. zł. Przed rokiem po pierwszych sześciu miesiącach firma miała 934 tys. zł straty.

„Nasze przychody powinny w najbliższych kwartałach pozostawać na względnie stałym poziomie jeżeli chodzi o podstawową działalność spółki. Zysk EBITDA kształtuje się nominalnie na poziomie zbliżonym do wyników z 2016 r. Natomiast filarem biznesu w kolejnych okresach będzie rozwój sieci partnerów w ramach platformy i aplikacji „ww.wash.com”. Docelowo przewidujemy, że popularyzacja tej platformy i wdrożony model biznesowy pozwolą na znaczące zwiększanie wartości spółki” – twierdzi prezes Dariusz Ilski, cytowany w komunikacie.

W czerwcu 2017 r. Auto-Spa podpisała umowę licencyjną z estońską spółką Barking Oü stając się tym samym wyłącznym sublicencjodawcą oprogramowania z zakresu Internet of Things, które jest dedykowane myjniom samochodowym. Firma uzyskała prawa do udzielania sublicencji na użytkowanie aplikacji wwwash.com na terenie Polski, Czech oraz Ukrainy. Oprogramowanie to pozwala na podłączenie każdego rodzaju samoobsługowej myjni samochodowej do systemu „chmury”, co stwarza możliwość wdrożenia przez nie szeregu innowacyjnych funkcjonalności dla poszczególnych obiektów.

Zdaniem zarządu Auto-Spa rozwój sieci partnerów i skali działania spowoduje docelowo konsolidację branży.

Grupa Auto-Spa zajmuje się sprzedażą oraz zarządzaniem poprzez operatorów obiektami samoobsługowych, bezdotykowych myjni samochodowych na terenie Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej (Czechy, Ukraina). Obecnie w sieci Auto-Spa znajdują się łącznie 251 stanowiska mycia (67 działających myjni).