Opublikowane wyniki zostały negatywnie przyjęte przez inwestorów z uwagi na nieco wyższe oczekiwania rynku. Kurs akcji zanurkował w trakcie wtorkowej sesji o ponad 6 proc.

W III kwartale 2016 r. Wielton wypracował 12,7 mln zł zysku netto, o prawie 75 proc. więcej niż w porównywalnym okresie ubiegłego roku. Zysk operacyjny wzrósł o 85 proc. do 21,2 mln zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły 315,8 mln zł i były o blisko 87 proc. wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

W ujęciu ilościowym Wielton zanotował wzrost sprzedaży o ponad 67 proc., z 1854 sztuk sprzedanych przyczep i naczep w III kwartale ubiegłego roku do 3090 sztuk w zakończonym kwartale.

– W III kwartale 2016 roku grupa umocniła swoją pozycję na rynku krajowym, co jest pochodną rozwoju efektywnej sieci sprzedaży. W wyniku reorganizacji do końca roku 2015 Społka utworzyła 9 kluczowych regionow sprzedażowych. Rownież rynki eksportowe zanotowały wzrost sprzedaży w omawianym okresie. Największe przyrosty zanotowano na rynkach: francuskim , włoskim, holenderskim, bułgarskim, czeskim i słowackim, litewskim, rumuńskim – wyjaśniono w raporcie.