Przepisy będą wspierać rozwój rynku i infrastruktury paliw alternatywnych oraz innowacyjnych form transportu. Ustawa zakłada budowę infrastruktury dla paliw alternatywnych w aglomeracjach miejskich, na obszarach gęsto zaludnionych oraz wzdłuż głównych dróg. Do końca 2020 r. ma powstać 6,4 tys. punktów ładowania energią elektryczną oraz 70 punktów tankowania CNG.

Pierwszy etap uruchamiania ładowarek elektrycznych przypadnie na lata 2018 i 2019. Siec będzie budowana na zasadach rynkowych, z dofinansowaniem państwa. Jeśli do końca 2019 r. nie zostanie osiągnięta liczba stacji założona w planie, gminy będą musiały opracować plan rozwoju brakującej infrastruktury, a za budowę brakujących stacji ładowania będzie odpowiadał dystrybutor energii.

Ustawa przewiduje możliwość wprowadzenia przez samorządy stref czystego transportu, po których mogłyby się poruszać tylko pojazdy na paliwa alternatywne. Wprowadzenie stref nie będzie obligatoryjne, ale może ułatwić samorządom walkę z zanieczyszczeniem powietrza w miastach. Za wjazd do strefy użytkownicy pojazdów spalinowych będą płacić (maksymalnie 30 zł dziennie), a opłaty będą dochodem gminy.

Kupno auta na prąd ma być zwolnione z akcyzy, a firmy będą mogły dokonywać większych odpisów amortyzacyjnych. Do końca 2025 roku pojazdy elektryczne będą mogły korzystać z buspasów i za darmo parkować w płatnych strefach.