Zadaniem powołanego zespołu jest dostarczenie wiedzy eksperckiej, doświadczeń oraz rozwiązań, które pozwolą utworzyć najlepszy z możliwych plan odbudowy infrastruktury drogowej w Ukrainie. Następnie sprawne jego wdrożenie przy udziale administracji i przedsiębiorstw krajów członkowskich. Propozycję utworzenia zespołu zaproponował Tomasz Żuchowski, szef GDDKiA. Wystosował on list do sekretarza generalnego CEDR Steve’a Philipsa, w którym sugerował stworzenie grupy pod patronatem organizacji zrzeszającej europejskich zarządców dróg, która pomoże odbudować infrastrukturę drogową u wschodnich sąsiadów, gdzie nadal trwa konflikt zbrojny z Rosją.

Czytaj więcej

Rząd podał datę kiedy najdroższa autostrada w Polsce będzie bezpłatna

W oficjalnym piśmie, którego treść GDDKiA opublikowała na Twitterze, możemy przeczytać, że powołana grupa miałaby skupić się na takich zagadnieniach jak określenie:
- procesów i metod wyboru odpowiednich interwencji na sieci drogowej
- procesów i metod selekcji i uzasadniania projektów
- optymalnej skali projektów, kosztów oraz wymagań technologicznych i projektowych
- zamówień na roboty i usługi
- nadzorów i zapewnienie jakości

Czytaj więcej

Tesla Cybertruck w końcu wchodzi do produkcji. Elektryczny pick-up bez klamek