Remont autostrady A2 obejmie odcinek między węzłem Stryków, a Emilia. Zostanie on wykonany w dwóch etapach, gdzie pierwszy dotyczy fragmentu od węzła Emilia do węzła Zgierz (z węzłami), a drugi – od węzła Zgierz do węzła Stryków (bez węzłów). Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaznaczyła, że droga w tym fragmencie jest użytkowana od 2006 roku, co spowodowało jej zużycie. W ramach podpisanej umowy zostaną wymienione wyeksploatowane warstwy konstrukcyjne: na jezdni południowej (w kierunku Warszawy), warstwa ścieralna i wiążąca, przy czym dodatkowo będzie tu zastosowana siatka wzmacniająca. Na jezdni północnej (w kierunku Poznania) wymianie będzie podlegała tylko warstwa ścieralna.

""

fot. GDDKiA

moto.rp.pl

W czasie remontu organizacja ruchu będzie zmieniona. Wyłączona z użytkowania będzie jedna jezdnia, co spowoduje, że ruch zostanie przeniesiony na drugą jezdnię. Po zakończeniu działań remontowo-budowlanych na jednej stronie, zostaną rozpoczęte prace na drugiej nitce, a ruchu przeniesiony na ukończoną część. Starbag – wykonawca – przewiduje, że wszystkie prace zajmą 12 miesięcy od chwili podpisania umowy. Rozpoczną się one najpóźniej w ciągu 10 dni od chwili przekazania placu budowy. Umowa narzuca jednak zakończenie prac do 30 listopada, na odcinku od węzła Emilia do węzła Zgierz. Wznowienie nastąpi 1 marca 2022 roku. Koszt remontu określono na niemal 50,7 mln zł.