W ramach komponentu do Krajowego Planu Odbudowy o nazwie „Zielona, inteligentna mobilność”, mają zostać zrealizowane dwa działania: wsparcie dla gospodarki niskoemisyjnej oraz niskoemisyjny transport zbiorowy (autobusy). Michał Kurtyka, który jest szefem Ministerstwa Klimatu i Środowiska zaznaczył, że: „Pierwsze działanie z budżetem ponad 1,1 mld euro przewiduje wsparcie projektów gospodarki nisko i zeroemisyjnej dotyczących przemysłu, mobilności lub energii, służących rozwojowi i upowszechnianiu technologii oraz poprawie jakości środowiska naturalnego”. W swojej wypowiedzi zaznaczył również, że zwiększony zostanie potencjał wybranych sektorów do tworzenia rozwiązań produktowych, wykorzystujących zeroemisyjne paliwa oraz produkcję zeroemisyjnych paliw."

moto.rp.pl

W ramach drugiego działania przewidywana jest wymiana około 1580 starych autobusów na ich nowe, zero- i niskoemisyjne warianty. Na ten cel przeznaczone ma być 1,1 mld euro. Będą one realizowały zadania w zakresie zapewnienia transportu zbiorowego m.in. na terenach miejskich i pozamiejskich do tej pory wykluczonych komunikacyjnie – podał bankier.pl. Ze względu na uwarunkowania technologiczne, autobusy elektryczne będą służyć głównie w miastach, a odmiany niskoemisyjne na obszarach podmiejskich. "Przewidujemy różne rodzaje technologii zasilania autobusów zeroemisyjnych, niskoemisyjnych jak elektryczne na baterie, hybrydy klasyczne i plug-in, wodorowe, oraz na gaz: w tym LNG, LPG, CNG oraz spełniające normę EURO VI" – podkreślił Minister.

moto.rp.pl

W Polsce zarejestrowanych jest około 12 tysięcy autobusów miejskich. Plany wymiany floty składającej się z około 1,6 tys. pojazdów pozostawiają nadal spory odsetek pojazdów wysokoemisyjnych. Nie tylko KPO ma stanowić wsparcie dla elektromobilności. Nadzorowany przez resort, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, udziela dofinansowania na zakup samochodów elektrycznych i wodorowych, budowę infrastruktury ładowania i tankowania takich pojazdów oraz zakup autobusów elektrycznych i wodorowych – zaznaczył Minister.