Nowe zasady odliczania podatku

Od stycznia wchodzi w życie znowelizowana ustawa VAT.

Publikacja: 21.12.2015 08:36

Nowa ustawa o VAT, której projekt znajduje się w Ministerstwie Finansów przyniesie ograniczenia w wy

Nowa ustawa o VAT, której projekt znajduje się w Ministerstwie Finansów przyniesie ograniczenia w wydatkach na parkingi i opłaty drogowe.

Foto: VW

Od 1 stycznia 2016 roku wchodzi w życie zmieniona ustawa o VAT, z dodanym art. 86 ust. 2a. Mówi on, że w przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych:

– do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej,

– do celów innych niż działalność gospodarcza, ale z wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, oraz celów, o których mowa w art. 8 ust. 5, gdy nie jest możliwe przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej podatnika,

kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej, zwanym dalej „sposobem określenia proporcji”. Sposób określenia proporcji powinien najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego zakupów.

Niejasny prewspółczynnik

Nowa ustawa budzi obawy osób zarządzających flotami. – Zmiany jednak są na tyle niejasne, że nowa ustawa to jedno, a Ministerstwo Finansów ma swoją interpretację tych zmian – uważa członek Stowarzyszenia Kierowników Flot Samochodowych i pracownik firmy Orix Krzysztof Koszewski. Chodzi o preproporcję lub prewspółczynnik i konieczność jego stosowania w pewnych wydatkach.

Przy wykorzystywaniu samochodów służbowych również do celów prywatnych (art. 86a ust. 1), podatek VAT od wydatków na samochody służbowe odliczymy w połowie. Ten sam paragraf, lecz w ustępie trzecim określa, że ograniczenia nie stosuje się m.in. kiedy samochód wykorzystywany jest wyłącznie do celów służbowych. – Z powyżej wspomnianych zapisów jasno wynika, że prewspółczynnika nie musimy stosować, jeśli używamy auta nie tylko do celów służbowych. Minister utrzymuje, że dotychczasowe limity powiązane są jedynie z użytkiem mieszanym, czyli również prywatnym, bez konieczności wykorzystywania tego prewspółczynnika, jednak biorąc pod uwagę wydatki inne niż użytek prywatny, to należy tutaj stosować bezwzględnie nowe proporcje – podkreśla Koszewski. Jednocześnie zauważa, że w tym miejscu rodzi się rozbieżność opinii i zapisów ustawy, gdyż przepisy zredagowano zgoła inaczej, ponieważ prewspółczynnik oczywiście zastosujemy do opodatkowania wydatków na usługi oraz towary do celów mieszanych, ale pojawił się wyjątek, czyli ust. 5 artykułu 8 nowej ustawy, gdzie jest zapis o używaniu aut do innych celów niż działalność gospodarcza, ale nie do celów prywatnych. – Upraszczając sprawę: temat będzie dotyczył podatników ponoszących koszty, jakie w ogóle nie są powiązane z jego działalnością gospodarczą, czyli może być potraktowany jak konsument bez prawa do żadnego odliczenia – alarmuje Koszewski. Twierdzi, że problemy pojawią się w przypadku kwalifikacji i zakupów dla celów działalności gospodarczej i działalności prywatnej takiego przedsiębiorcy, i tu mamy do czynienia ze zjawiskiem prewspółczynnika, czyli częściowego odliczenia podatku. – Część przedsiębiorców może mieć realne kłopoty z prawidłową interpretacją i – co za tym idzie – z prawidłowym rozliczeniem się z fiskusem – uważa Koszewski.

Ministerstwo odpowiada

Resort finansów przypomina, że cele prowadzonej działalności gospodarczej należy rozpatrywać w kontekście definicji działalności gospodarczej. Jest ona określona przepisami art. 15 ust. 2 i 3 ustawy o VAT, przy czym mieszczą się tutaj również działania czy sytuacje występujące w ramach działalności gospodarczej, jednak niegenerujące opodatkowania VAT. – Przykładem takim jest otrzymanie odszkodowań umownych czy odsetek za nieterminowe dokonywanie płatności od kontrahentów, sprzedaż wierzytelności „trudnych” itp. – podaje rzecznik prasowy resortu Wiesława Dróżdż.

Natomiast przez wykorzystanie towarów i usług do celów innych niż działalność gospodarcza rozumie się wykorzystanie tych towarów i usług w sferze działalności danego podmiotu niebędącej działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 i 3 ustawy o VAT. – Jest to na przykład działalność podmiotu w charakterze organu władzy czy nieodpłatna działalność statutowa, z wyłączeniem wykorzystania do celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, oraz celów, o których mowa w art. 8 ust. 5 w przypadku, o którym mowa w tym przepisie – wyjaśnia rzecznik.

Powyższe oznacza, że w przypadku użytku prywatnego samochodów wykorzystywanych przez podatnika prowadzącego wyłącznie działalność gospodarczą – zarówno dla celów działalności gospodarczej jak i do celów prywatnych, w związku z czym podatnik dokonał odliczenia 50 proc. kwoty podatku naliczonego (art. 86a ust. 1 ustawy o VAT) – nie będzie miał zastosowania art. 86 ust. 2a ustawy o VAT. Użycie tych samochodów do celów prywatnych nie stanowi bowiem wykorzystania do celów innych niż działalność gospodarcza w rozumieniu art. 86 ust. 2a ustawy o VAT. Odliczenie podatku naliczonego w wysokości 50 proc. stosownie do art. 86a ust. 1 ustawy o VAT związane jest bowiem z wykorzystaniem samochodu do działalności gospodarczej oraz do celów prywatnych.

W przypadku gdy podatnik ponosi wydatki związane z pojazdami samochodowymi, które dotyczą zarówno jego działalności gospodarczej, jak i celów innych niż działalność gospodarcza w rozumieniu art. 86 ust. 2a ustawy o VAT, i nie jest możliwe ich bezpośrednie przyporządkowanie w całości do działalności gospodarczej, ustalona do odliczenia, kwota podatku naliczonego (50 proc. lub 100 proc. kwoty wynikającej z faktury) powinna zostać proporcjonalnie pomniejszona zgodnie z proporcją wyliczoną według przyjętego przez podatnika sposobu określenia proporcji na zasadach wskazanych w art. 86 ust. 2a–2h ustawy o VAT. Jeżeli podatnik wykonuje również działalność poza VAT (inną niż wykorzystanie samochodu na cele prywatne) musi również zastosować zasady wskazane w art. 86 ust. 2a–2h ustawy o VAT.

Nie koniec zmian

Na styczniowej nowelizacji ustawy VAT się nie skończy. W Ministerstwie Finansów przygotowywana jest nowa ustawa VAT, której projekt przygotował PiS. Ma ona 441 artykułów, a same jego uzasadnienie liczy 180 stron. Celem przygotowania nowej ustawy jest uszczelnienie systemu VAT. Projekt dopiero zostanie skierowany do Sejmu i wejdzie w życie najprawdopodobniej 1 lipca 2016 roku, choć pierwotnie posłowie planowali datę o pół roku wcześniejszą.

Od nowa napisana ustawa wprowadza kilka zmian, które wpłyną na rozliczanie kosztów eksploatacji aut służbowych. Członek SKFS Krzysztof Koszewski wskazuje, że najważniejszą ze zmian, o której nie można zapominać, jest anulowanie interpretacji indywidualnych, uzyskanych w zakresie odliczania VAT od paliwa kupowanego za pomocą kart paliwowych. – Wspominam o tym dlatego, że ordynacja podatkowa mówi wprost, że po zmianie przepisów (mamy już projekt nowej ustawy o VAT) dotychczasowe interpretacje w zakresie VAT tracą moc i nie są wiążące dla podatnika – podkreśla Koszewski.

Nowa ustawa o VAT, a w zasadzie jej projekt, to m.in. kolejna definicja samochodu w artykule 282 ust. 1. Według tego samego artykułu, lecz w ust. 5 jest mowa, że pojazdami samochodowymi, o których mowa we wspomnianym ust. 1, są m.in. inne pojazdy samochodowe do 3,5 t, gdzie będą trzy miejsca łącznie z miejscem kierowcy – jeśli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 500 kg. – Co ciekawe, taki zapis dla aut ciężarowych do 3,5 t z co najmniej czterema miejscami daje pełen odpis podatku naliczonego VAT – zauważa członek SKFS. Kolejne nowości to ograniczenia zapisane tym razem wprost w ustawie, a dotyczyć będą odliczania wydatków na parkingi i przejazdów płatnymi autostradami, paliwa tylko do wysokości kilometrówki i na jej podstawie, a także wymogów zapisów, jakie winna zawierać taka ewidencja przebiegu pojazdu. Nowością będzie konieczność wpisywania nazwy kontrahenta, gdy wyjazd był związany z taką wizytą, a także oświadczenia użytkowników samochodu o prawdziwości danych, m.in. o kontrahencie.

Opinia

Daniel Trzaskowski | dyrektor sprzedaży flotowej w Volkswagen Leasing

Wynajem długoterminowy firmowych aut jest rozwiązaniem coraz chętniej wybieranym przez polskich przedsiębiorców, na co wskazuje systematyczny rozwój branży flotowej. Do największych zalet wynajmu długoterminowego należą przede wszystkim korzyści finansowe i operacyjne. Samochody nie są częścią majątku firmy, więc budżet firmy obciążają tylko stałe miesięczne raty najmu. W dodatku taki sposób tworzenia firmowej floty, podobnie do leasingu, daje możliwość odliczenia połowy lub pełnej kwoty VAT od czynszu za wynajem oraz kosztów eksploatacyjnych. Kwoty, które przedsiębiorca może wpisać w koszty firmy, zależą od sposobu użytkowania wynajmowanego samochodu. Pojazdy wykorzystywane wyłącznie w prowadzonej działalności gospodarczej pozwalają na odliczenie całej sumy podatku od towarów i usług. Wymaga to jednak szczegółowego ewidencjonowania przebiegu aut. W takim zestawieniu powinny się znaleźć informacje dotyczące stanu licznika oraz opis każdej z tras. Konieczne jest też zgłoszenie firmowych aut w urzędzie skarbowym i wprowadzenie specjalnego regulaminu. Od lipca 2015 roku możliwe jest także odliczenie 50 proc. VAT od wszystkich wydatków związanych z firmowym autem, w tym na przykład tankowanego paliwa. Dotyczy to samochodów użytkowanych również w celach prywatnych, czyli w tzw. systemie mieszanym.

Od 1 stycznia 2016 roku wchodzi w życie zmieniona ustawa o VAT, z dodanym art. 86 ust. 2a. Mówi on, że w przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych:

– do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej,

Pozostało 98% artykułu
Archiwum
Gliwice walczą o motoryzacyjną nowość z silnikiem z Tych
Archiwum
Zarobki Elona Muska zatwierdzone, ale nie jednogłośnie
Archiwum
Dyrekcja Skody proponuje podwyżkę zarobków
Archiwum
Europejski plan produkcji PSA
Archiwum
Fabryka Opla w Tychach uratowana
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?