Według komunikatu tej organizacji,  najnowsza oferta złożona przez kierownictwo jest nie do przyjęcia, bo proponuje stopniowe podwyżki, a zlikwidowano wcześniej program premii. Komitet strajkowy będzie kontynuować rozmowy z  kierownictwem Audi – podano. Wcześniej część załogi w Gyoer przerwała pracę na kilka godzin, by skłonić dyrekcję do ustępstw.

W grudniu związki zawodowe w węgierskiej fabryce Daimlera doszły do porozumienia z pracodawcą o podwyżkach podstawowych zarobków o 10 proc. w każdym z kolejnych 2 lat.

Premier Viktor Orban uzgodnił z pracodawcami, że płace minimalne zwiększą się w tym roku o 15 proc., w 2018 r. o 8 proc. a podatek od wynagrodzeń zostanie obniżony. Płace brutto wzrosły na Węgrzech o 6,2 proc. w ciągu 11 miesięcy, bezrobocie zmalało do 4,5 proc. we wrześniu-listopadzie.

Produkcja i eksport samochodów przez firmy zagraniczne jest zasadniczym czynnikiem wzrostu gospodarczego w tym kraju, gdzie płace wykwalifikowanych pracowników są znacznie niższe niż na Zachodzie. Na sektor motoryzacji przypada ponad jedna czwarta całej produkcji przemysłowej.