Rynek szybko rośnie i wszystko wskazuje, że tegoroczny wynik sprzedażowy pobije ten z 2015 roku nawet o kilkadziesiąt tysięcy sztuk. Jak podaje Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, w sierpniu zarejestrowano prawie 82,6 tys. aut sprowadzonych z zagranicznych rynków wtórnych, głównie z Niemiec. To o przeszło jedna czwarta więcej niż w tym samym miesiącu rok wcześniej. Poza lipcem, wszystkie tegoroczne miesiące przyniosły wzrost importu używanych samochodów, ale sierpniowy okazał się największy. W sumie od początku roku rejestracje sprowadzonych samochodów przekroczyły 615,5 tys. sztuk, co daje wzrost o 15 proc. w porównaniu do pierwszych ośmiu miesięcy 2015 roku.

Duży wzrost rejestracji przynosi bardzo niepokojącą tendencję. W sprowadzonych pomiędzy styczniem a końcem sierpnia samochodach udział tych w wieku poniżej 4 lat skurczył się do 4,9 proc., podczas gdy rok wcześniej wynosił 6,5 proc. Za to drastycznie zwiększył się odsetek aut najstarszych, liczących powyżej 10 lat: sięga już 63,4 proc. w porównaniu do 55,6 proc. w tym samym czasie przed rokiem. Na wzrost rejestracji starszych samochodów wpływa program 500+, który ułatwił finansowanie zakupów. Drugim wspomagającym czynnikiem jest zniesienie opłaty recyklingowej.

Z danych firmy AAA Auto, jednego z największych sprzedawców samochodów na rynku wtórnym Europy Środkowo-Wschodniej wynika, że średni przebieg wystawianych w lipcu pojazdów sięgał 174 tys. kilometrów, a średnia cena nie przekroczyła 21,6 tys. zł. Należy przypuszczać, że faktyczne przebiegi wystawianych samochodów są znacznie wyższe, bo cofanie liczników nadal jest powszechnym procederem.

Jednocześnie kurczy się udział klientów indywidualnych w zakupach aut nowych. W sierpniu 2016 roku udział klientów indywidualnych w całkowitej liczbie rejestracji samochodów osobowych wyniósł 30,1 proc. – podaje Instytut Samar. Ale zwraca on uwagę, że ten udział w rzeczywistości może być jeszcze mniejszy, bo statystyki CEPiK klasyfikują w grupie osób fizycznych także te prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki cywilne.