Pokaz miał miejsce 24 września i zakończył się sukcesem. Auto bezawaryjnie działało także podczas drugiego, o 4 dni późniejszego pokazu. Rozochocony Bożek wystąpił do władz z podaniem o zgodę na przejazd z Pragi do Wiednia. Tym razem jednak władze nie wyraziły zgody, choć parowiec Bożka został przychylnie opisany przez wiedeńską prasę. Sam Bożek stwierdził: „Chociaż na drodze mej maszyny, która miała toczyć się po naszych wyboistych i kamienistych drogach, gromadziły się najróżniejsze przeszkody, nie zdołały one złamać mojej odwagi”.

Bożek urodził się 28 lutego 1782 roku we wsi Biery pod Cieszynem, w rodzinie wyznania katolickiego. Ojciec był młynarzem, matka z domu Duda prowadziła dom. Od najmłodszych lat zdradzał zdolności mechaniczne. Uczył się w Jasienicy, następnie uczęszczał do liceum księdza Leopolda Szersznika w Cieszynie, obrońcy polskości na Śląsku Cieszyńskim. Po ukończeniu liceum Bożek wyjechał do Brna, potem do Pragi. Dzięki protekcji księcia Józefa Dobrowolskiego otrzymał pracę nauczyciela dzieci hr. Clam-Marticy, co pozwoliło Bożkowi na opłacenie studiów w Instytucie Politechnicznym. W 1805 roku otrzymał pracę w warsztatach tej uczelni i rozwijał swoje umiejętności m.in. tworząc zestaw pomocy naukowych, naprawiając angielski silnik parowy oraz budując modele silników parowych własnej konstrukcji. Współuczestniczył w powstaniu pierwszej w Czechach maszyny parowej na przełomie 1807 i 1808 roku.

Twórca używał samochodu przez 2 lata, zarabiając w ten sposób na budowę dalszych konstrukcji. 1 czerwca 1817 roku zaprezentował ulepszony pojazd oraz łódź z napędem parowym. Tego samego dnia, po gwałtownej burzy, został okradziony z pieniędzy, załamał się i zniszczył pojazdy.

Skoncentrował się na budowie silników stacjonarnych – w 1818 roku zbudował pierwszy silnik parowy dla wytwórni porcelany Józefa Gestnera. Jego specjalnością stały się zegary, stworzył m.in. zegar na Białej Wieży w Hradec Kralove. Był to największy zegar w Czechach. Zaprojektował także wagony dla konnej kolei Budziejowice-Linz. Bożek zmarł 21 października 1835 roku.

18 września władze miejskie Cieszyna wmurowały tablicę pamiątkową poświeconą Józefowi Bożkowi – wielkiemu wychowankowi tutejszego liceum, a podczas sympozjum naukowego zorganizowanego przez historyka techniki Piotra Pluskowskiego przedstawiono dokonania polskich konstruktorów motoryzacyjnych.