Zgodnie z wykazem prac legislacyjnych Ministerstwa Infrastruktury, już w pierwszym kwartale 2022 roku ma wejść w życie rozporządzenie ministra infrastruktury, które zmieni dotychczasowe regulacje, dotyczące warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. "Nowe regulacje mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa funkcjonariuszy Policji podczas pełnienia służby z użyciem pojazdów oznakowanych jako uprzywilejowane w ruchu, a także bezpieczeństwa innych uczestników ruchu drogowego, w związku z poprawą widoczności oraz rozpoznawalności pojazdów policyjnych" – zapisano w dokumencie. Zgodnie z zapisami zmiany odnosić będą się do trzech głównych elementów: zwiększenia liczby ostrzegawczych sygnałów świetlnych, wzoru oznakowania i wprowadzenia dodatkowych elementów odblaskowych oraz braku określenia barwy i tła dla napisu świetlnego „Policja”.

Czytaj więcej

Skody z napędem hybrydowym plug-in w służbie polskiej policji

Liczba sygnałów świetlnych ma się zwiększyć z obecnych dziesięciu do trzydziestu. Nowy przepis ma dotyczyć wszystkich służb wykorzystujących pojazdy uprzywilejowane w ruchu drogowym. Ma to docelowo poprawić widoczność pojazdów uprzywilejowanych. Kolejną zmianą mają być barwy radiowozów. Obecnie jest to srebrna barwa auta z niebieskim pasem i białymi elementami odblaskowymi. Teraz w pojeździe Policji będzie można umieszczać dodatkowe elementy odblaskowe w postaci pasów barwy żółto-zielonej fluorescencyjnej. Zgodnie z tłumaczeniem Ministerstwa ma to jeszcze bardziej poprawić widoczność radiowozów niezależnie od oświetlenia i warunków atmosferycznych. W przepisach określono również barwy dla policyjnych motocykli. Wśród innych zmian jest też ta dotycząca tła napisu „Policja”. Okazuje się, że bez tej zmiany nie będzie możliwe stosowanie nowoczesnego oświetlenia LED. W rozporządzeniu doprecyzowano wymagania w zakresie umieszczania pasa wyróżniającego dla pojazdów Policji i Żandarmerii Wojskowej jako „dostosowane do linii stylistycznych nadwozia”. Nowe malowanie nie oznacza jednak zmiany całej floty. Ma być wprowadzane stopniowo wraz z dostarczaniem nowych pojazdów.